MISINTENTIES vanaf 10 maart

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH

Zondag 10 maart: Vierde zondag van de veertigdagentijd 

10.00 uur : H. Mis opluistering door de Gregoriaanse Schola met kinderwoorddienst.

Zeswekendienst voor Fien Notermans – Jacobs; Jaardienst voor Piet Knarren en overleden ouders Knarren – Boers; voor Lei en Mia Quaedackers – Houben; voor Lieske Crousen – Custers; voor ouders Jo en Lily Crousen – Vaessen. 

Na afloop koffie en thee. 

Dinsdag 12 maart

 09.30 uur: H. Mis

Zondag 17 maart: Vijfde de zondag van de veertigdagentijd

10.00 uur: H. Mis.

Zeswekendienst voor Willy Gielen tevens voor José Gielen – Linssen; Jaardienst voor Funs, Lei, Dré en Jo Houben tevens voor overleden familieleden Houben – Pijls; Jaardienst voor Z.E.H. Pastoor Vervoort;  Hoogmis voor Geert en Els van den Elsen – Pijls.

16.00 uur: Orgelconcert door Steven van Kempen.

Dinsdag 19 maart H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria 

09.30 uur: H. Mis 

Gedoopt: Giel Kösters, ouders en peter en meter proficiat.

Overleden: Annie Extra – Beaujean 83 jaar, Annelies Goessens – Lucassen 84 jaar, Gusta Meekels – Gabriël 81 jaar, Nelly Simon – Penris, 99 jaar, Jan van der Broek, 75 jaar. 

Moge zij allen delen in Gods vrede.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Bankrek.nr.: RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. RK Parochie H. Lambertus Oirsbeek

Zondag 10 maart: Vierde zondag van de veertigdagentijd 

11.00 uur: H. Mis met opluistering door orgelmuziek.

Jaardienst voor: Giel Vossen; Annie en Frans Hansen-Willems; overledenen van de familie Meulenberg-Hennes; Hein Mertens.

Woensdag 13 maart:

09.30 uur: H. Mis

Zondag 17 maart: Vijfde de zondag van de veertigdagentijd

11.00 uur: H. Mis deze mis wordt opgeluisterd met volkszang

15.00 uur: H. Doopsel: Thibault Packbier

Woensdag 20 maart:

09.30 uur: H. Mis

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 10 maart: Vierde zondag van de veertigdagentijd 

09.30 uur: H. Mis met opluistering door orgelmuziek en cantor.

Intentie: voor Sjra Hanssen vw verjaardag 

Zondag 17 maart: Vijfde de zondag van de veertigdagentijd

09.30 uur: H. Mis met opluistering door Schola Cantorum St. Jozef.

Tevens viering patroonsfeest H. Jozef 

Intenties: voor Zr. Caroline Prickaers (off); voor José Ritzen-Knops vw naamfeest; voor Mia Habets-Arets; voor Jan Nicolaas Joseph Pennings en Maria Elisabeth Crijns;  Uit dankbaarheid t.e.v. St. Jozef 

Na afloop gezamenlijk koffiedrinken in de kerk.