Misintenties vanaf 1 november

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH

Donderdag 2 november: Allerzielen.

09.30 uur: H. Mis voor alle overleden gelovigen met orgelmuziek.

Zondag 5 november:  Een-en-dertigste zondag door het jaar 

10.00 uur:  2e VormselvoorbereidingsmisDeze H. Mis wordt opgeluisterd door Wim en Reanne Dreessen

                       Jaardienst voor Math Cortlever; voor René Karel Maria Pijls; voor Sjang en Jeanne Cremers – Geelen 

                       en voor Wiel en Fien Gielkens – Geelen en familie Geelen; Hoogmis voor Jacques Sijstermans; voor 

                       Kee Pregled – Schoonbrood; voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen – 

                       Langens.

14.00 uurH. Doopsel van Emma Mutsaerts en Juul van der Venne.

15.00 uurAllerzielendienst en zegening van de graven

                      Jaardienst voor Felix Pijls en Tonia Pijls – Philips; echtelieden Meijers – Haerden; voor Wiel

                      En Tiny Nijsten – Smeets en zoon Jo; Hoogmis voor ouders Houben – Welzen, Leny Houben – Schils,

                      Zef Otten en Jeanny Otten – Houben, Jacqueline Houben – Leclerq, Giel Vossen en overleden 

                      familieleden; Nic. en Bertha Dieteren – Bours, zonen Harry en Jos en kleindochter Janine; Jo Linssen,

                      Cor van Gool en overleden familieleden; voor echtelieden Math en Bertha Stevens – Gabriël; voor 

                      Tiny Tillmans – Florax en overleden familieleden Tillmans – Notermans; voor overledenen van de 

                      familie Donners – Baggen; voor Jeanne en Jo Nijssen – Gilissen en zoon Hub; voor familie

                      Dieteren – Ruijters, Lenssen – Umek, Roos, Miet, Wim en Gène; voor Piet Cals.              

Dinsdag 7 november H. Willibrord, bisschop, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie  

09.30 uur: H. Mis  

Zondag 12 november: Twee-en- dertigste zondag door het jaar

10.00 uurJaardienst voor echtelieden Vleugels – Swelsen.

Dinsdag 14 november

 09.30 uur: H. Mis

Olivia Palm ontving het sacrament van het H. Doopsel.

Van ons zijn heengegaan: Jos Petri, 73 jaar en Jeanne Collaris – Schoonbroodt, 93 jaar. Moge zij rusten in vrede.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Woensdag 1 november: Allerheiligen

09.30 uur: Hoogmis met orgelmuziek.

Zondag 5 november: Een-en-dertigste zondag door het jaar 

11.00 uur: H. Mis. Deze H. Mis wordt opgeluisterd met orgelmuziek.

Jaardienst voor Annie en Wiel Kniebeler-Jurjus; Intenties voor Marie-José en Rein Douven-Vleugels     en wederzijdse ouders; overledenen van de familie Huisman-Frijns; Harm Klasens.

15.00 uur: Allerzielenlof, opgeluisterd door het PGZK St. Lambertus en zegening van de graven op het kerkhof.

Woensdag 8 november

09.30 uur: H. Mis 

Zondag 12 november: Twee-en- dertigste zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis. Deze H. Mis wordt opgeluisterd met orgelmuziek.

    Jaardienst voor: Bert en Tiny Dols-Dassen; Zef en Mathilde Verhooren-Tummers en zonen Jack 

                    en Toon; Hein en Mia Penners-Van Cleef.

12.30 uur: H. Doopsel van Caelynn Claessens.

Woensdag 16 november

09.30 uur: H. Mis

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 5 november: Een-en-dertigste zondag door het jaar 

09.30 uur: Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Schola Cantorum St. Joseph.

    Intenties: voor Pierre en Maria Pennings-Cremers; voor José Ritzen-Knops vw verjaardag; 

    voor Jan Arets (off): voor Fien Smeets-Smeets (off): voor Mia Habets-Arets: 

    voor Zr. CarolinePrickaerts vw eertijdse eeuwige professie. 

Zondag 12 november: Twee-en- dertigste zondag door het jaar

09.30 uur: Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Steven van Kempen. 

Jaardienst voor Maria Pennings-Cremers, tevens voor Pierre Cremers; Jaardienst voor Mia Schmitt-      Lipperts; voor alle slachtoffers van oorlog en geweld.