H. Petrus Canisius ontvangen in Schinnen

Zondag 29 oktober j.l. werd het beeld van de H. Petrus Canisius opnieuw ingezegend, en wel in de dekenale kerk in Schinnen. Vanaf dat moment is de kerk van Schinnen ook weer de parochiekerk voor de inwoners van Puth. Zoals dat ook tot het begin van de vorige eeuw het geval was. Er waren heel wat mensen uit Puth aanwezig om dit bijzonder moment mee te maken. De viering werd opgeluisterd door de Seniorenkapel Puth. Na afloop was er koffie met iets lekkers voor alle aanwezigen.

Na de periode die ook wel eens “volkskerk” wordt genoemd om uit te drukken dat nagenoeg iedereen katholiek was, bevinden we ons nu in het tijdperk van de “keuzekerk”. Wie op zondag naar de kerk gaat, kiest hier bewust voor. Die “keuzekerk” is vele malen kleiner. In diezelfde lijn roept het bisdom Roermond kerkbesturen ook op om na te denken over de toekomst van de kerkgebouwen die enkele maten te groot zijn geworden.