EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2024

START EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2024: NU AANMELDEN

Volgende maand starten de voorbereidingen van de eerste heilige Communie 2024! Ouders die hun kind graag de EH. Communie willen laten doen, moeten nu dus in actie komen!

Via de school ontvangen ouders een brief! Dank aan de scholen dat ze dit willen doen!

EH Communie staat organisatorisch geheel los van de school, het is een parochie-aangelegenheid. 

Alle kinderen die gedoopt zijn en in groep 4 zitten, of groep 5 of 6 kan ook, kunnen meedoen. Ongeacht de school. De info-brief staat ook op onze website!

De data: 5 mei Doenrade, 9 mei Schinnen/Puth en 26 mei Oirsbeek. 

Ouderavond: dinsdag 28 november! Aanmelden voor ouderavond is noodzakelijk! Digitaal via de website! Dit kan tot uiterlijk 21 november a.s. 

Deelname aan ouderavond is eveneens noodzakelijk! Graag willen we van alle kinderen de ouders gezien en gesproken hebben alvorens de voorbereiding start.

Deelname is gratis voor ouders die meedoen aan kerkbijdrage met minimale bedrag. Anders 50 Euro. Te betalen via de website of op de ouderavond. 

Aanmeldingsformulier: digitaal via onze website: www.rkbeekdaelen.nl

Vervolgens kiest u: “IK WIL GRAAG” en dan “INFO EH. COMMUNIE”.

Kinderen zijn aangemeld nadat ouders hebben deelgenomen aan ouderavond.