Communicantjes en ander nieuws

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

We zijn dankbaar en blij dat we ook dit jaar weer de catecheselessen voor de E.H. Communie hebben kunnen geven aan de communicanten uit onze Parochiefederatie. Onze catechiste, Désirée van Breugel, gaf op maandagmiddag les aan de 19 communicanten van Schinnen, Puth, Oirsbeek, Doenrade en Bingelrade.

Het waren leerzame en gezellige lessen waarin ook ‘hulpouders’ aanwezig waren. Iedereen heel veel dank voor de manier waarop alles is verlopen. Het thema van dit jaar is: “Jezus de Goede Herder” 

Jax de Bont – Doenrade                                

Fauve Geilkens – Doenrade                          

Iza de la Roy – Doenrade

Fiene Rutten – Doenrade

Dean Feijts – Puth 

Lenn Feijts – Puth

Mila Lenssen – Puth

James Limpens – Puth

Sem Penris – Puth

Jaylino Roberts – Puth

Evy van de Wetering – Puth 

Juul Wijermans – Bingelrade

Vinz Busschers – Oirsbeek

Maximé Coenen – Oirsbeek

Lina Gerlach – Oirsbeek 

Finn van Grol – Schinnen 

Joep van Laarhoven – Oirsbeek 

Fee Schiffelers – Oirsbeek 

Jippe Wilms – Oirsbeek 

Dat zij Jezus als een Vriend voor hun verdere leven mogen gaan ervaren.

Jezus houdt zoveel van ons, dat Hij elke keer in de Heilige Hostie bij ons wil komen! 

En dat is iedere keer weer een feestje…maar dan in ons hart!

Wij wensen alle communicantjes en hun ouders een hele fijne dag toe en alvast van harte proficiat!

DODENHERDENKING

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, allen die gevallen zijn voor onze vrijheid. Om 19.00 uur wordt in de kerk in Schinnen een gebedsdienst gehouden opgeluisterd door Per Cantare. Aansluitend gaan we met schutterij St. Sebastianus naar het  Vredesmonument bij het gemeentehuis. Daar wordt 2 minuten stilte in acht genomen en zullen kransen gelegd worden met medewerking van Scouting en Rangers en worden de namen genoemd van de 27 slachtoffers uit de voormalige gemeente Schinnen. Per Cantare zal ook deze ceremonie opluisteren.

MISSEN AAN DE MARIAJKAPEL IN SCHINNEN

Vanaf 16 mei zal iedere donderdagavond om 19.00 uur tot en met augustus de H. Mis gevierd worden aan de Mariakapel. De aangekondigde mis op donderdag 2 mei, zoals in het vorig Goed Nieuws is vermeld, komt te vervallen.

VASTENACTIE

De opbrengst van de Vastenactie in de parochie Schinnen bedroeg € 713,82 inclusief machtigingen. Dank voor iedereen die zijn of steentje heeft bijgedragen.