BISDOM ROERMOND: HET HUIS VAN GOD IN DE PAROCHIE

HET HUIS VAN GOD IN DE PAROCHIE (oktober 2023)

Middels een handreiking die deze titel draagt, nodigt het bisdom Roermond alle kerkbesturen uit om een visie op te stellen over de toekomst van de kerkgebouwen in hun eigen gebied. Het is belangrijk dat kerkbesturen zich de vraag stellen, aldus het bisdom, hoeveel kerkgebouwen ze op lange termijn nodig denken te hebben. Aantal kerkgangers, aantal vrijwilligers en financiële middelen zijn hierbij meetbare factoren. Het doel is niet om zoveel mogelijk kerken te sluiten noch om zoveel mogelijk kerken open te houden maar om te komen tot een evenwichtige verhouding tussen de middelen en de doelen. Een kerkgebouw is een middel, geloofsbeleving, pastorale zorg en de viering van de sacramenten zijn doelen. 

We zien dat de kerken die zijn gebouwd en onderhouden door ouders en voorouders door hun kinderen en kleinkinderen niet meer worden onderhouden en bezocht. 

In onze situatie is de kerk in Puth gesloten. De andere kerken zijn open. De federatie zal groter worden in de nabije toekomst. Hoeveel kerken hebben we dan nodig binnen de ene grote federatie? Hoe zijn ze onderhouden? Hoe is het kerkbezoek? Hoe is het gesteld met de vrijwilligers? Hoe zit het met de kerkbijdrage?

Het kerkbestuur gaat hiermee aan de slag. Besturen is vooruitzien! Zodat er ook in de toekomst een katholieke geloofsgemeenschap kan bestaan in een veranderende samenleving. En kerkgebouwen het missionair centrum kunnen zijn van en voor alle mensen die Jezus Christus willen volgen langs de kerkelijke weg van leren, vieren en dienen.