ZONDAG 2 JULI FEDERATIEVIERING

De Heilige Mis a.s. zondag is om 10.00 uur aan de Mariakapel in Schinnen.

Aansluitend is er sacramentsprocessie die zal eindigen in de kerk.

Na afloop is er gezellig samenzijn met koffie en fris.