PINKSTEREN

PINKSTEREN: BEZIELD MET GODS HEILIGE GEEST

Steeds meer en steeds jongere mensen zijn in behandeling bij een psychiater. Het aantal kinderen dat reeds op basisschoolleeftijd met een psychiater in aanraking komt is schrikbarend gestegen, hoorden we in de media. Hoe zou dat toch komen? Iets met gezin? We zien steeds meer boeken te koop die beweren een recept te hebben voor innerlijke balans. De titel “Omringd door narcisten” viel me op. Met Pinksteren vieren de volgelingen van Jezus Christus dat Gods Geest hen bezield! Die Geest is ons geschonken, als gave, gratis. Je hart openen voor Gods Geest wil zeggen de gaven van die Geest willen zien en ontvangen: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, ontzag en liefde voor Gods naam. Paulus schrijft in de Galatenbrief over de vruchten van de heilige Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We hebben dat allemaal aan de kant geschoven als “achterhaald” en kerk en geloof vaarwel gezegd. We plukken nu volop in onze samenleving de vruchten van het “moderne denken”. Succes! Kerkelijke mensen geven steeds meer aan: “Ik voel me er steeds minder thuis! Daarom kies ik bewust, maak ik een andere keuze! Een keuze om te leven als volgeling van Jezus Christus”. Ik hoor ook bij die groep. 

Deken Jack Honings

De vieringen met Pinksteren in onze kerken zijn:

Eerste Pinksterdag: in alle kerken vieren we het hoogfeest volgens de mistijden van de gewone zondag.

Tweede Pinksterdag vieren we de heilige Mis om 10.00 uur in Schinnen en om 11.00 uur in Oirsbeek.