Nieuwsberichten 7 januari 2024

BIJ HET OVERLIJDEN BISSCHOP HARRIE SMEETS

Hij mocht maar relatief kort onze bisschop zijn. Maar de waarde van een mensenleven wordt niet altijd afgemeten naar de lengte. In de korte tijd dat hij bisschop was, is hij in al onze parochies geweest! Meerdere malen. 

Vele jaren mocht ik hem kennen, dat begon al op Rolduc. Hij kwam uit Born, ik uit het ernaast gelegen Susteren en na de zomervakantie bracht de vader van Harrie ons weer met de auto naar het seminarie. Het land van Swentibold was in het verre Kerkrade onze gemeenschappelijkheid. Harrie had een grijze Vespa. Daar reed heel Rolduc op. Harrie was een paar jaar ouder omdat hij al een universitaire studie achter de rug had toen hij aan Rolduc begon. De goede herder in hem tekende zich al vroeg af. Hij kon goed en rustig luisteren, met zijn pijp, boek en een zak dropjes. Sporten was niet zo zijn ding, maar verhalen vertellen kon hij als geen ander. Die waren smeuïg van aard waarbij hijzelf volop meegenoot. “Sjmeets oet Bor” bleef altijd gewoon, zichzelf. En tegelijk helemaal priester. Hij verstond de kunst om mensen de weg te wijzen, zodat zij Christus konden navolgen. Hij was niet bepaald een stereotype priester, integendeel. Het priesterschap was heel natuurlijk verweven met zijn leven, hij speelde geen rol, hij was gewoon Harrie. Hij had zijn leven bij zijn diaken- en priesterwijding in Gods hand gelegd en herhaalde dat opnieuw bij zijn benoeming tot bisschop. Amper een jaar bisschop kwam Corona. Even later openbaarde zich een ongeneeslijke ziekte. Zijn lijden droeg hij zoals zijn karakter was, met een zekere rust. Hij ging door, bezocht iedere zondag een parochie in Limburg en liet ons zien dat ziekte en lijden ook bij het leven horen. Te vroeg moesten we afscheid nemen van Harrie, onze bisschop. Op 6 januari werd zijn uitvaart gehouden in de kathedraal in Roermond gevolgd door de begrafenis. Moge hij nu begeleid door de engelen, in wij hij zijn vertrouwen had gesteld, thuiskomen in het eeuwig Vaderhuis. Ook hier gaat hij ons voor als herder. Immers wij allen zijn op deze aarde maar voorbijgangers. Ons Vaderland is in de hemel.

Deken Jack Honings.  

EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDINGSMIS

Zondag 14 januari om 10.00 uur in Schinnen voor alle communicantjes. 

OPBRENGST EXTRA DEURCOLLECTE VERWARMING 

De extra deurcollecte van Kerstmis heeft het volgende opgeleverd:

Oirsbeek: 411 Euro, Doenrade 508 Euro en Schinnen 583 Euro. Dank aan alle kerkgangers voor de gulle bijdragen in de stookkosten. 

ZES HEILIGE MISSEN VOOR IEDERE OVERLEDENE

In onze federatie zijn de diverse gebruiken die bestonden in de afzonderlijke parochies geharmoniseerd. Van de tweede collecte tijdens de uitvaart, die ook als zodanig wordt aangekondigd, ontvangt iedere overledene zes heilige Missen, ongeacht de grootte van de collecte. Ook als er maar 30 mensen aanwezig zijn bij de uitvaart en de collecte nog geen 50 Euro bedraagt, zes heilige Missen. Het is aan de nabestaanden om al dan niet deze zes heilige Missen te laten lezen. Dit kan binnen een jaar na de uitvaart. Bij ons secretariaat kan men deze heilige Missen laten vastleggen. 

HANDTEKENINGEN NAAR ADVOCAAT

De handtekeningen die zijn gezet in de kerk in Schinnen “Wij kennen Daniël, hij zit iedere zondag in onze kerk en hij is katholiek” zijn door deken Honings overhandigd aan zijn advocaat. We houden u op de hoogte wanneer de zitting zal worden gehouden. Deze is openbaar. In een parochie laten we elkaar niet vallen, Christus vraagt dat, zo simpel is het! Geen twijfel mogelijk. Geloven in de praktijk!