Nieuws 2 oktober

ROZENKRANSGEBED OIRSBEEK

Van maandag tot en met vrijdag wordt in de oktobermaand de rozenkrans gebeden om 19.00 uur in de St. Lambertuskerk. Een mooi eenvoudig meditatief gebed. Nog nooit gedaan? Gun uzelf een momentje van rust en bezinning! 

PROCESSIE OIRSBEEK MET RUSTALTAAR GRACHT

Het rustaltaar van buurtvereniging Gracht was wel het gesprek van de dag! Zo bijzonder, complimenten en dank! We mochten dit jaar weer een volwaardige processie organiseren! Dank aan allen, parochianen en verenigingen, voor de geleverde bijdrage! We hopen dat iedereen mooie kermisdagen heeft mogen beleven! Het zijn van die momenten waarop je trots mag zijn op Oirsbeek. Zo is het ook met een parochie, die vormen we samen!

GESLAAGDE VRIJWILLIGERSAVOND

Na een gebedsdienst met voorafgaand een grote groepsfoto mochten we elkaar ontmoeten bij Gasterie Dobbelsteyn. De opkomst, de gezelligheid en de reacties waren duidelijk! Dank aan al onze vrijwilligers! De twee mooie banieren die de kerk sierden waren helder: eenheid en saamhorigheid! Het mag gezegd worden: het is ook voor een priester en een diaken en een catechiste heerlijk om in parochies te mogen werken waar de sfeer goed is! Ook een kerkbestuur bestaat uit vrijwilligers, ook voor hen is het een extra vreugde om dit te mogen zijn als je ziet dat de zaak in goede harmonie loopt! Op de toekomst! Een parochie is als een familie. Fijn om daar bij te mogen horen!

PAROCHIEAGENDA

Zaterdag 14 en Zondag 15 oktober: Kunstexpositie in de kerk in Schinnen

Zondag 22 oktober: 09.30 uur Hubertusmis in Doenrade

Zondag 22 oktober: 11.00 uur Heilige Mis met Chantez in Oirsbeek

Zondag 22 oktober: 16.00 uur Orgelconcert door Steven van Kempen in Schinnen

Maandag 23 oktober: Bezoek met de Vormelingen aan de Zusters in Merkelbeek

Zondag 29 oktober: H. Mis om 10.00 uur in Schinnen b.g.v. overgang parochiekerk Puth naar Schinnen met zegening beeld H. Petrus Canisius. Opluistering Seniorenkapel Puth

Zondag 29 oktober: 15.00 uur Allerzielenviering Doenrade en gravenzegening

Zondag 29 oktober: 15.00 uur Gebed en gravenzegening op het kerkhof in Puth

Woensdag 1 november: 09.30 uur H. Mis Hoogfeest Allerheiligen Oirsbeek

Donderdag 2 november: 09.30 uur H. Mis Allerzielen Schinnen 

Zondag 5 november: 15.00 uur Allerzielenviering Oirsbeek

Zondag 5 november 15.00 uur Allerzielenviering Schinnen

De verdere agenda kunt u raadplegen op onze website!