Vrijwilligers dragen onze parochies! We kunnen niet zonder! Alles is vrijwilligerswerk! De priesters ontvangen een vergoeding maar al het andere is vrijwilligerswerk! Kerkbestuursleden, kosters, koorzangers, lectoren, de mannen die het kerkhof onderhouden, dames die de kerk poetsen, de bloemversiering maken, technische zaken regelen, het parochieblaadje maken en bezorgen, het secretariaat, te veel om op te noemen. Lectoren, collectanten, misdienaars, het is allemaal vrijwilligerswerk.

Het mooie van al deze mensen is: ze doen het met hun hart! Met bezieling! En daardoor leveren ze kwaliteit wat het werk betreft en misschien nog net zo belangrijk, bouwen zij een gemeenschap van mensen op! Dat is de kracht van onze parochies! Juist in onze dorpen hebben wij hier een pré, zeker in vergelijking tot steden waar het leven niet zelden een stukje anoniemer is. Onze parochies ontlenen hun kracht voor een deel aan de dorpen waar mensen samenleven, zich samenpakken en samen ergens voor gaan! Daar zit ook vaak de binding met de kerk! In een dorp kom je verder!!!

Doet u mee? Waar liggen uw talenten? U kunt ze vast inzetten! Het is uw kostbaar steentje waarmee u het gebouw van onze parochie overeind houdt! Laat het horen! We nemen graag contact met u op! Of bespreek het eerst met iemand die u kent van onze vrijwilligers … Samen bouwen aan de toekomst van onze parochie! Om de kerk en het geloof door te geven aan de mensen van morgen, uw kinderen en kleinkinderen …