Wij kennen in onze streken vooral het doopsel van kinderen. Echter ook volwassenen kunnen worden gedoopt. Een groot verschil is dat volwassenen bewust zelf een keuze maken. Die keuze verwoorden mensen als:

  • Ik wil leerling van Jezus Christus worden
  • Ik wil gedoopt worden
  • Ik wil katholiek worden

Wie deze keuze wil maken kan contact opnemen met een van de priesters of diaken voor een persoonlijk gesprek.

In dit gesprek wordt gevraagd naar de motivatie en uitleg gegeven over het traject. Grofweg komt dit neer op:

  • Ongeveer een jaar deelnemen aan catechese en vieringen
  • Persoonlijke groei door Jezus Christus beter te willen leren kennen
  • Viering van het doopsel in de Paaswake. Tegelijk ontvangt de dopeling het Vormsel en de Heilige Communie

Iedereen kan in principe katholiek worden. Dat is ieders vrije keuze. Het zal geestelijk bestaan uit een innerlijk verlangen om Jezus Christus beter te leren kennen, om Hem samen te willen vieren in de katholieke kerkgemeenschap met name in de sacramenten, en om in het dagelijks leven van Hem te willen getuigen in met name de naastenliefde. Dat zijn allemaal grote woorden die allemaal verwijzen naar een inhoudelijkheid. Die inhoud kunnen we niet hier op deze website zetten, dat is geen kwestie van een hokje aanvinken of enkele zinnen van buiten leren. Dat vraagt om een geestelijk leven. Niet online maar werkelijk. Toch hopen we met deze info op deze website een eerste richting te kunnen wijzen aan wie overwegen om zich te laten dopen, lees katholiek te willen worden.