Met dankbaarheid blikken we terug op de prachtige viering van zondag 2 juli j.l. aan de Mariakapel in Schinnen en de aansluitende processie met het H. Sacrament.