Lange tijd werd de catechese gegeven op de basisschool. Tegenwoordig moeten we constateren dat op de meeste scholen geen catechese meer wordt gegeven. De tijd lijkt rijp om dit als parochie weer ter hand te nemen. Oorpronkelijk is dit immers een kerntaak van de parochie. In de periode van de volkskerk hebben de Nederlandse bisschoppen deze taak overgedragen aan de scholen. Dat heeft lange tijd goed gefunctioneerd. Er breken andere tijden aan.

Het geloof vraagt om catechese. Eigenlijk een leven lang. Op de plaats van de verdwenen schoolcatechese komt nu doorlopende parochiecatechese voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8.

Zodra we hiermee starten, zullen we hier de nodige informatie publiceren.

Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel, en ook de voorbereiding, zullen hierin geïntegreerd worden omdat zij immers geen losse projecten zijn maar onderdeel zijn van een breder kerkelijk gevierd geloof.