Onze misdienaars op Witte Donderdag 2021 in de St. Dionysiuskerk in Schinnen

Vanaf de eerste heilige Communie kunnen kinderen misdienaar worden. Met de ouders spreken we af hoe vaak ze aan de beurt zijn. Dat is minimaal eenmaal per maand. Daarnaast houden we voor de misdienaars ook bijeenkomsten om de band met elkaar te versterken. We maken een uitstapje, houden een frietfeest, organiseren een echte kwis of kijken naar een film. Meer informatie bij Deken Honings.