Werkeloos rondhangen

De lezingen in de kerk komen altijd uit de heilige Schrift. We lezen het woord van God, dat is ons voedsel. Herman van Veen of Toon Hermans hebben ook mooie teksten geschreven maar die teksten gebruiken we niet als lezingen. Gods Woord is heel iets anders.

Zondag 13 november lezen we de tekst van Paulus hieronder als tweede lezing:

2 Tess. 3, 7-12 Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

Hoe gij ons moet navolgen is u bekend; wij hebben bij u geen werk geschuwden niemands brood gegeten zonder te betalen. Dag en nacht hebben wij gearbeid, met veel inspanning en moeite om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij er geen recht toe hebben maar wij wilden een voorbeeld geven ter navolging. Ook toen wij bij u waren hielden wij u telkens deze regel voor: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Wij hebben namelijk gehoord dat sommigen bij u werkloos rondhangen en alle moeite schuwen, maar wel zich met alles bemoeien. In de naam van de Heer Jezus Christus gebieden en vermanen wij zulke mensen dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen.

Woord van de Heer.

allen: Wij danken God.

Het is een tekst van alle tijden. Eigenlijk een levensles. Het gaat niet eens zozeer over het geloof maar over een fatsoenlijk omgaan met elkaar. Ora et Labora gaan hand in hand. Bidden en werken. De mens is niet gemaakt om alleen maar te werken maar zeker ook niet om werkloos rond te hangen. De menselijke arbeid heeft iets goddelijks: namelijk meewerken, iets presteren, iets bijdragen aan het algemene goed en daar ook de voldoening van ervaren. Het is dan ook vaak heel lastig voor mensen als ze wel graag willen werken maar niet kunnen om wat voor reden dan ook. Hier in de lezing van Paulus lijkt het te gaan om mensen die niet willen. Dat is iets anders. Wie niet deelneemt aan een zaak, heeft ook geen recht van spreken. Mogen we onze samenleving zo inrichten dat er voor iedereen arbeid is. En mogen we hen bij de hand nemen die een duwtje in de rug nodig hebben. Wie om gezondheidsredenen niet kunnen werken, verdienen onze bijzondere aandacht.