Vrijwilligersfeest Oirsbeek, oktober 2022

Onlangs werd in Oirsbeek een dankavond gehouden voor alle parochievrijwilligers. Onze kerk en parochie wordt gedragen door een grote groep vrijwilligers. Op allerlei terreinen zetten vrijwilligers zich in om onze parochie draaiende te houden. Faciliterend en inhoudelijk! Met de gereedschapskist in de kerk en de grasmaaier op de begraafplaats, thuis achter de computer of in de liturgie als lector en langs vele andere wegen! Een gezellige avond als dank mocht na de Corona-periode nu gelukkig weer samen gevierd worden! Enkele aanwezigen hadden het geluk van hun leven door het winnen van een peperkoek of een pak spliterwten! Het parochiecomité sprak de aanwezigen toe met een dankwoord en ook namens het pastoraal team toonde deken Honings zijn dankbaarheid. We hopen dat ook in de toekomst weer mensen mogen opstaan om hun steentje bij te dragen aan onze mooie Sint Lambertusparochie!