Vrijwilligersfeest Doenrade

Onlangs werd het vrijwilligersfeest in Doenrade gehouden. Vrijwilligers zijn onbetaalbaar en vaak doen ze hun werk stil op de achtergrond vanuit een diepere motivatie. Toch vinden we het belangrijk om deze mensen periodiek uit te nodigen voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Om hen te tracteren als een kleine geste van onze dankbaarheid. Tegelijk is zo’n vrijwilligersfeest ook een kostbare ontmoeting met elkaar om te vieren dat we een gemeenschap zijn. De parochie van Doenrade mag trots zijn op de vrijwilligers die samen de kerk in Doenrade dragen! Zij zijn de levende stenen waaruit de parochie bestaat! Moge Sint Jozef onze parochie in Doenrade beschermen en zegenen voor de toekomst!