Vrijwilligersavond St. Dionysiusparochie Schinnen

Tijdens de dankavond voor parochievrijwilligers in juli werden twee dames extra in het zonnetje gezet uit dankbaarheid voor hun inzet als dirigente van het kinderkoor en als webmaster van de parochiewebsite. Andrea Hautvast en Esther Diederen ontvingen allebei het eerste exemplaar van het nieuwe Sint Dionysiuskruis. Ook in de toekomst willen we vrijwilligers danken en zal bij gelegenheid het Dionysiuskruis worden uitgereikt.

Onze vrijwilligers zijn van vitaal belang, zij dragen de parochie, de het kerkgebouw, de begraafplaats, zij ondersteunen de pastorale zorg en bouwen samen aan de toekomst van onze parochie. Zij zijn de levende stenen van onze kerkgemeenschap! Dank aan allen!