VRIJWILLIGERS KRIJGEN AANSTELLING IN MEERSSEN

AANSTELLING BUITENGEWOON BEDIENAAR

Een tiental vrijwilligers uit onze parochiefederatie hebben de afgelopen periode deelgenomen aan de toerusting voor de aanstelling tot buitengewoon bedienaar van de H. Eucharistie. Dat wil zeggen dat zij van de bisschop een kerkelijke opdracht ontvangen om de H. Communie uit te delen. Zij kunnen dat doen tijdens de heilige Mis maar ook buiten het kerkgebouw bij wijze van ziekencommunie. We zijn dankbaar dat mensen deze mooie taak willen vervullen.

De aanstelling tot buitengewoon bedienaar zal worden verleend tijdens een plechtige viering in de basiliek van het H. Sacrament te Meerssen op donderdag 23 juni a.s. aanvang 19.00 uur. De viering is voor iedereen toegankelijk. 

Wij wensen alle kandidaten veel vreugde toe bij dit mooie dienstwerk.

http://www.groenetuinkerk.nl/Page/Page%205/taize.jpgTaizé-avond; afsluiting van het seizoen!

Dankbaar sluiten we dit seizoen van onze Taizé-avonden af met een échte Taizéviering zoals we dit seizoen ook begonnen zijn.

We zijn blij met al die enthousiaste mensen die bewust tijd willen maken voor Onze Lieve Heer om Hem in de stilte te ontmoeten. ECHT GEWELDIG!

Het samen zijn, als één gemeenschap rondom HEM, dat doet goed en geeft ons ieder hopelijk weer kracht en energie om vol goede moed verder te gaan in ons dagelijks leven, wetend of erop vertrouwend dat Hij met ons mee gaat!

Ook in het nieuwe seizoen, dus na de zomervakantie, willen we de Taizé-avonden voortzetten.

De Taizéviering is op woensdag 22 juni a.s. om 19.00u in de kerk van Schinnen.

Het is géén Eucharistieviering, maar een gebedsviering!

De viering zal ongeveer drie kwartier duren en daarna is er koffie/thee met wat lekkers en een gezellige ontmoeting met elkaar.

Mocht u helaas verhinderd zijn op 22 juni, dan wensen wij u nu alvast een hele mooie zomer(vakantie) toe en wellicht tot daarna!

De data voor het nieuwe seizoen, zult u t.z.t. weer hier kunnen lezen, via onze website én zullen ook via onze groepsmail verspreid worden.

Van harte welkom op woensdag 22 juni a.s.!

OM OVER NA TE DENKEN …

God speelt geen enkele rol in mijn leven, Hij is de regisseur.