Voedselpaketten uit solidariteit voor de medemens

INZAMELING VOEDSELPAKETTEN IN ONZE VIER PAROCHIES

In deze Advent willen we extra aandacht geven aan onze christelijke opdracht tot naastenliefde. Heel concreet voor hen die in onze eigen omgeving wonen en door de gestegen prijzen nu in de problemen zijn gekomen. “Er is genoeg maar de verdeling klopt niet” horen we mensen vaak zeggen. Helaas wordt ook in Nederland de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter. Solidariteit is een houding die ons aanzet tot samen delen. Bredere schouders kunnen sterkere lasten dragen. De eerste Christenen werden gekenmerkt door deze houding die Jezus hen voorleefde.

Zondag 18 december kunt u, als u naar de kerk komt, houdbaar voedsel meenemen zoals macaroni, spaghetti, rijst, soep in blik en alles wat niet direct bederft, groenten in blik of glas, koffie, thee enz. Ook verzorgingsmiddelen als zeep, deodorant, tandpasta, shampoo. U kunt dit neerleggen voor het altaar voor aanvang van de viering. Deze spullen zullen dan naar het Helpcenter Voedselondersteuning worden gebracht van de Kom en Zie Kerk, Breinder te Schinnen. Zij zullen deze verspreiden onder mensen die niet rond kunnen komen in onze omgeving. U kunt deze spullen ook afgeven op maandag 12, dinsdag 13, woensdag 14 of vrijdag 16 december tussen 10.00 –12.00 uur op het federatiekantoor in Schinnen of op donderdag 15 december op het parochiekantoor (Schepenbank) in Oirsbeek.