Vieringen tot en met Aswoensdag 2023

H. DIONYSIUS SCHINNEN
Zaterdag 11 februari 13.30 uur. H. Doopsel Bodi Kivit

Zondag 12 februari Zesde Zondag door het jaar

10.00 uur: H. Mis Zeswk.d. Bert Mevissen – Ritzen; Jrd. Annie Driessen – Stevens en Fons Driessen; Hub Schmitz en overl. fam.leden; Mia Knarren – Wiekken; echtelieden Frans Meens – Lenssen en dochter Leentje; Teun Peters; Hoogmis Maria Hautvast – Coenjaerts

Dinsdag 14 februari 9.30 uur: Gest. H. Mis Piet en Zef Ritzen
donderdag 16 februari: Kerk wordt gepoetst.

Zondag 19 februari Carnavalszondag 9.30 uur: H. Mis. Let op: tijd is vervroegd. Deze dienst wordt opgeluisterd door fanfare St. Caecilia. Hoogmis voor levende en overleden leden van CV ‘de Schinöster’ en overleden oud-prinsen en oud medewerkers; voor alle levende en overleden medewerkers van de Jeugdcarnaval en voor overleden oud-jeugdprins Alexander;  Sjo Louis vw verjaardag; Jo Linssen, Cor van Gool en overl. fam.leden; Ciska van de Winkel; Toine Goessens.

Dinsdag 21 februari 9.30 uur: Geen H. Mis

Woensdag 22 februari Aswoensdag 15.00 uur: Mis in De Beemden. Intentie: Sonja Weusten – Bex, overl. fam.leden, vrienden en bekenden en voor overleden bewoners van De Beemden

19.00 uur: H. Mis met uitdelen van het Askruisje

Donderdag 23 februari 11.00 uur: Mis in Nobamacare

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 12 februari Zesde zondag door het jaar  11.00 uur: H. Mis met C.V. De Sjepene en PGZK St. Lambertus. Jrd: Wiel Mertens; oud-pastoor Louis Cordewener; Jeanne en Christ Janssen-Theelen en overl. fam.leden; Intentie: Dré Beckers vw zijn verjaardag.

Woensdag 15 februari 9.30 uur: H. Mis

Zondag 19 februari Carnavalszondag 11.00 uur: H. Mis met volkszang. Jrd: Karel en Gerda Habets-Van Hameren.

Woensdag 22 februari  Aswoensdag. 9.30 uur: H. Mis met askruisje

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 12 februari Zesde Zondag door het jaar
Let op: de H. Mis van 11.30 vervalt. In plaats daarvan: 10.45 uur Gebedsdienst mmv CV de Pötters en fanfare St. Caecilia

Zondag 19 februari Carnavalszondag. 11.30 H. Mis. Intentie: geestelijke vernieuwing van onze parochies.

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 
Zondag 12 februari Zesde zondag door het jaar 9.30 uur: H. Mis. Muziek: S. v. Kempen. Intentie: voor de zieken 
Zondag 19 februari Carnavalszondag 9.30 uur: H. mis. Muziek:Schola Cantorum/S. van Kempen
Intentie: 
voor de parochie
Woensdag 22 februari Aswoensdag. 19.00 uur: H. Mis met askruisje