VIERINGEN GOEDE WEEK EN TRIDUUM SACRUM

PALMZONDAG: IN IEDERE PAROCHIE ZOALS OP ZONDAG!

WITTE DONDERDAG vieren we de heilige Mis om 19.00 uur in Schinnen. Met orgel en zang door Margreet Wesseling. Met alle misdienaars. We gedenken het Laatste Avondmaal en het teken van dienstbaarheid waarmee Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. Aansluitend is er een korte wake om stil te staan bij zijn verlaten van de zaal van het Laatste Avondmaal en zijn verblijf in de hof van Ghetsemane.

GOEDE VRIJDAG om 15.00 uur bidden we de kruisweg. In Oirsbeek, In Puth en in Doenrade. We gedenken zijn kruisdood.

GOEDE VRIJDAG om 19.00 uur vieren we in Schinnen de liturgie met passieverhaal, kruisverering en communiedienst. Parochianen kunnen bloemen meenemen die ze tijdens de kruisverering bij het kruis neerleggen. Deze worden na afloop van de viering verwerkt in de bloemstukken voor pasen.

STILLE ZATERDAG vieren we zogezegd niets. We staan stil bij Christus die begraven is.

DE PAASWAKE houden we om 20.00 uur in Schinnen met het Sint Lambertuskoor uit Oirsbeek. De viering begint in het donker met het ontsteken van het paasvuur en de paaskaarsen. We houden de lezingendienst en verkondigen het Evangelie van Christus’ verrijzenis. We zegenen het water en vernieuwen onze doopbeloften. We vieren de eucharistie en mogen de verrezen Heer persoonlijk ontmoeten in zijn heilig Sacrament. Met de zegen worden we uitgezonden om als getuigen van de verrijzenis, als zijn leerlingen, de Blijde Boodschap in deze wereld te verkondigen.

PASEN We vieren de heilige Missen zoals op zondag

Om 09.30 uur in Doenrade met de Schola Cantorum

Om 10.00 uur in Schinnen met Per Cantare

Om 11.00 uur in Oirsbeek met GKZ Sint Lambertus

Om 11.30 uur in Puth met Wim en Reanne

TWEEDE PAASDAG vieren we de eucharistie om 10.00 uur in Schinnen en om 11.00 uur in Oirsbeek.