Vieringen 29 januari – 8 februari

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Contact: via secretariaat

Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen

NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81

Livestream: zie website

Zondag 29 januari Vierde zondag door het jaar

10.00 uur: H. Mis en Kinderwoorddienst

Zeswk.dienst: Hub Otermans; Jrd.:Maura Mc Neill – Kelly; Harie en Henriëtte 

Henssen – Konings, Ans Theuns – Henssen en Frans Theuns, dochter Tiny; voor Guus 

Ruijters tevens voor Franck Ruijters; voor echtelieden Vogels – Dortu; H.mis: Piet Cals (Buurt Thull); 

Jeanne Nijssen en Bert Mevissen namens Zij Actief

Dinsdag 31 januari
9.30 uur: H. Mis (Stichters Reymersbeek)

Vrijdag 3 februari

9.30 uur: H. Mis ter ere van het H. Hart

Zondag 5 februari Vijfde zondag door het jaar

10.00 uur: Dienst met de dopelingen en hun ouders van afgelopen jaar. Thema: Het is een bijzonder kind
Muziek: The Four Voices Na de viering gelegenheid tot koffie/thee drinken.

Jrd.:gezusters Louise en Leny Meens en de overledenen van de fam. Meens – Heijnen; voor de overledenen fam. Meijer – Dolmans; H.mis: Pierre Buysen

Dinsdag 7 februari

9.30 uur: H. Mis

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Parochiebureau: donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel.: 06 51173471, uitsluitend tijdens kantooruren. Email: parochieoirsbeek@gmail.com

Kostertelefoon: 06 20192963.

RABO: NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. Kerkbestuur St. Lambertus.

Zondag 29 januari Vierde zondag door het jaar 

11.00 uur: H. Mis. Muziek:PGZK St. Lambertus.

Jrd: Wiel Mertens; Enny Dolmans-Mertens; Voor alle weldoeners van de parochie.

Woensdag 1 februari

09.30 uur: H. Mis

Aansluitend 20 min. uitstelling en aanbidding H. Sacrament.

Zondag 5 februari Vijfde zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis2e Communievoorbereidingsmis

Jrd: Karl Engstfeld; Ouders Etienne en Liza Franssen-Moonen; Joke Curfs-Hennes.

Woensdag 8 februari

09.30 uur: H. Mis

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Contact: via secretariaat
Kerkbijdrage en betalingen: NL74 RABO 01465958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth

Zondag 29 januari Vierde zondag door het jaar

11.30 uur: H. Mis Muziek: Reanne en Wim Dreessen

Jrd.: Paul Willems
Zondag 5 februari Vijfde zondag door het jaar
11.30 uur: H. MisJrd.: Theodoor MeIjs en Wilhelmina Meijs-Thijssen

H. JOZEF TE DOENRADE 
Contactpersoon: Léon Theunissen catechist  Tel: 0643225724 dinsdag na 16.00 uur Email:leontheunissen@ziggo.nl 
Kerkbijdrage en Betalingen: RABO: NL77RABO 0111700086 
Zondag 29 januari Vierde zondag door het jaar
9.30 uur: H. Mis. Muziek: Steven van Kempen
Voor vrede en verdraagzaamheid in de wereld 
Zondag 5 februari Vijfde Zondag door het jaar. Muziek: Schola Cantorum/Steven van Kempen.
9.30 H. Mis
Voor Piërre en Maria Pennings-Cremers; Mia Habets-Arets