VAKANTIE VIA SCHIPHOL? LAAT GRATIS UW KOFFER ZEGENEN!

Speciaal voor alle mensen die via Schiphol reizen heeft onze parochiefederatie een speciaal aanbod: uw koffer laten zegenen! Een ludieke actie? Gedeeltelijk wel, pastorale zorg hoeft immers niet altijd “in het zwart met een bedrukt gezicht”.

Allereerst om u met een gerust gevoel op vakantie te laten gaan. Wat is een vakantie wanneer deze reeds begint met stress om het koffer? Vakantie zou allereerst moeten gaan om rust, om vrij te zijn, van het Latijnse “vacare”. De berichten van de afgelopen periode over verdwenen koffers liegen er niet om. We zegenen een nieuwe woning, een auto, waarom dan niet ook een koffer?

We zegenen in de katholieke kerk datgene wat mensen ten dienste staat. Bij de zegening van een auto vragen we om een veilige reis en zegenen we de mensen die de auto gaan gebruiken. Zo kunnen we bij de zegening van een koffer vooral de eigenaar van het koffer zegenen en God vragen om een veilige reis en een gezegende vakantie. Met allerlei zegeningen geven we uitdrukking van ons gelovig vertrouwen op God. Zo is het een goed gebruik dat mensen die met de fiets naar Santiago gaan, hun fiets laten zegenen.

Wie het koffer, al dan niet volgepakt, wil laten zegenen, kan eenvoudig een mailtje sturen naar info@rkbeekdaelen.nl en kan vervolgens spoedig terecht om het koffer te laten zegenen. Voor alle andere zegeningen is snel een afspraak gemaakt. De priesters en diaken van ons pastoraal team staan graag voor u gereed met de wijwaterkwast!