TOEKOMSTIGE FEDERATIEVORMING

Per 1-1-22 vormen de parochies van Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade een federatie. Dat wil zeggen dat zij hetzelfde kerkbestuur delen en hetzelfde pastoraal team. De afzonderlijke parochies blijven in de federatie bestaan. Als ook deze zouden worden samengevoegd, spreekt men van een fusie. Dan ontstaat er één nieuwe parochie met meerdere kerkgebouwen.

Het bisdombeleid is één federatie van negen parochies in het voorjaar van 2024. Het is de bedoeling dat de parochies van Schinnen, Oirsbeek, Puth, Doenrade, Amstenrade, Bingelrade, Merkelbeek, Jabeek en Schinveld één kerkbestuur krijgen en één pastoraal team, met één pastoor.

Dit is in lijn met de federatievorming in het hele bisdom Roermond. De basis van deze federatievorming is niet zozeer een beleidsmatig inzicht of een bestuurlijke visie maar veeleer een logische conclusie van de realiteit. Het aantal kerkgangers en het aantal betalende kerkleden, het aantal dopelingen en het aantal uitvaarten, het totaal van het parochieleven, is pakweg de laatste vijftig jaar dusdanig geslonken, dat een aanpassing van de structuur vanzelfsprekend is.

Besturen is vooruitzien en keuze’s maken voor de toekomst! Een hele uitdaging. De kerk is geen bedrijf, maar als het gaat om geld en gebouwen heeft de kerk wel een bedrijfsmatige kant. Wat de sturing betreft is de geloofsinhoudelijke kant maatgevend. Hoeveel gelovigen zijn er in onze parochies? Hoeveel kerken hebben wij nodig om in de toekomst ons geloof te kunnen vieren?