TELEURSTELLENDE REACTIE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BEEKDAELEN

In de vorige Goed Nieuws hebben wij u geïnformeerd over vragen die de gemeenteraad over de plannen voor de herontwikkeling van de H. Petrus Canisiuskerk in Puth aan het college van Burgemeester en Wethouders heeft gesteld. Inmiddels heeft het college deze vragen beantwoord. 

In de ogen van het kerkbestuur is deze reactie echter ronduit teleurstellend. Op de vraag of Burgemeester en Wethouders, net als de raadsleden, positief staan tegenover de plannen, antwoordt men dat de plannen niet formeel zijn ingediend bij de gemeente. Wij vinden het jammer dat het college zich zo formalistisch opstelt. Beekdaelen maken we toch samen? Helemaal nu de plannen een mooie invulling kunnen zijn van de woningbehoefte in het kerkdorp Puth. Plannen overigens waarvan al veel inwoners enthousiast kennis hebben genomen. De volledige reactie van het college van Burgemeester en Wethouders kunt u hieronder lezen.

Wij weten niet of de gemeenteraad genoegen neemt met deze weinigzeggende reactie van Burgemeester en Wethouders. De beantwoording door het college is voor het kerkbestuur in elk geval aanleiding geweest om dan ook maar de formele tour op te gaan en zelf in de pen te klimmen. Wij hebben B&W een onderbouwde brief gestuurd met daarin het formele verzoek om ons te steunen én in de gelegenheid te stellen de woningbouwplannen voor de inwoners van Puth tot ontwikkeling te kunnen brengen. De volledige brief van het kerkbestuur aan het college van Burgemeester en Wethouders kunt u hieronder lezen.

Uiteraard hopen wij dat het college hier snel én  positief op reageert, zodat we ook daadwerkelijk aan de slag kunnen, samen met de parochianen en ons gemeentebestuur! Wij houden u op de hoogte.

Mocht u vragen of suggesties hebben maakt u dan gerust contact; graag zelfs! U kunt bellen met het parochiesecretariaat op tel.nr. 046-8886438. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is info@rkbeekdaelen.nl.