Tarieven Misstipendia 2023

Gezien de stijgende kosten in de hele samenleving zijn ook parochies genoodzaakt om hun tarieven voor het eerst in enkele jaren weer een beetje te verhogen. Hieronder de tarieven zoals het bisdom deze voor 2023 heeft vastgesteld:

Leesmis door de week: 15 Euro

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondagochtend: 30 Euro

Jubileumdiensten die niet tijdens reguliere H. Missen gehouden worden: 325 Euro.

Begrafenismis: 500 Euro.

Huwelijksmis: 500 Euro.

Begeleiding crematorium of externe begraafplaats: 100 Euro.

Dienst in het crematorium door priester of diaken van de parochie zonder voorafgaande kerkdienst: 500 Euro.

Avondwake zonder volgende uitvaartmis: 500 Euro.

Gestichte jaardienst: minimaal 5 jaar maximaal 20 jaar: aantal jaren maal bedrag betreffende Mis.(weekdag of zondag)

Minimum kerkbijdrage: 130 Euro per jaar.