Start Vormselvoorbereiding en ander nieuws

START VORMSELVOORBEREIDING

In het inmiddels voorbije schooljaar hebben alle kinderen via de scholen een uitnodigingsbrief ontvangen voor het H. Vormsel. Woensdag 7 september is de ouderavond om 19.00 uur in de kerk in Schinnen. Alleen tijdens deze avond kunnen ouders hun kind aanmelden. Daarna start te voorbereiding. Aanmelding voor de ouderavond is noodzakelijk! Zie hiervoor onze website! Wij wensen alle vormelingen een mooie, gezellige, leerzame en inspirerende tijd toe!

NIEUWE DATA TAIZÉ-AVONDEN

Hopelijk heeft u kunnen genieten van een heerlijke zomer.

Ook in dit nieuwe schooljaar, bent u welkom bij onze Taizé-avonden.

Hieronder alle data:

Woensdag 21 september 2022: (Opening seizoen: Taizéviering) 

Woensdag 9 november 2022: (Taizé-avond: zang en bezinning)

Woensdag 18 januari 2023: (Taizé-avond: zang en bezinning) 

Woensdag 22 maart 2023: (Taizé-avond: zang en bezinning) 

Woensdag 21 juni 2023: (Slot seizoen: Taizéviering)

Telkens om 19.00 uur in de St. Dionysiuskerk te Schinnen. 

NIEUWE DATA KINDERWOORDDIENST-SEIZOEN

De zomervakantie is weer voorbij, het ‘normale’ leven gaat weer beginnen. Gelukkig kunnen we u meedelen dat de Kinderwoorddienst ook komend schooljaar weer van start gaat.

Hieronder alle data:

Zondag 2 oktober 2022 – 10.00u kerk van Schinnen

Zondag 27 november 2022 (1e Zondag Advent) – LET OP: 11.00 u in de kerk van Oirsbeek

Zondag 25 december 2022 (1e Kerstdag) – 10.00u kerk van Schinnen

Zondag 29 januari 2023 – 10.00u kerk van Schinnen

Zondag 19 maart 2023 (St. Jozefviering) – LET OP: 9.30u in de kerk van Doenrade

Zondag 9 juli 2023 – 10.00u kerk van Schinnen

We wensen iedereen succes in het nieuwe schooljaar en we hopen weer vele enthousiaste kinderen te mogen begroeten bij onze Kinderwoorddiensten!

Werkgroep Kinderwoorddienst

HEILIGDOMSVAART SUSTEREN

Vrijdag 2 september: 10.00 uur H. Mis voor en door onze parochiefederatie in de kerk in Susteren (H. Amelbergabasiliek). Wie het aanmelden is vergeten: iedereen is welkom in Susteren a.s. vrijdag! Zondagmiddag 4 september trekt de Reliekenstoet door de straten van Susteren! Vanaf 14.00 uur. Zéér de moeite waard! Meer info: www.heiligdomsvaart.nl