Start Doopcatechese

NIEUWE ACTIVITEIT IN OIRSBEEK: DOOPVOORBEREIDING 

We starten in onze parochiefederatie vanaf februari met doopvoorbereidingsavonden. Ouders die graag hun kindje willen laten dopen, nodigen wij uit om voorafgaand aan de doopviering deel te nemen aan een doopvoorbereidingsavond. Deze avonden gaan we maandelijks houden in Oirsbeek. Tijdens de avond willen we allereerst mensen ontmoeten. Dat is toch kerkzijn, samenkomen en samen, elkaar ontmoeten en ons samen de vraag stellen: Hoe kunnen we in 2022 de boodschap van Jezus Christus beleven? Dat is exact wat past bij de betekenis van het sacrament van het heilig Doopsel. Het geloof meegeven aan je kind, hierover spreken met andere jonge ouders, de parochie leren kennen, het kerkgebouw, het pastoraal team, vaak een beginpunt dat onderdeel is van een levende parochie. Omdat we vinden dat een parochie zoveel méér is dan alleen een heilige Mis in het weekend. Graag ontmoeten we de jonge ouders en hopen we dat we elkaar kunnen inspereren!