Sint Lambertusfeest Oirsbeek 2022

Op zondag 18 september werd het jaarlijkse Sint Lambertusfeest gehouden met aansluitend de sacramentsprocessie. Het was tevens een federatieviering voor de parochies van Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade.

Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt! De viering werd opgeluisterd door Koninklijke Schutterij Sint Lambertus (foto hierboven), ons Sint Lambertus kerkkoor, en Harmonie Sint Gerlachus. Verder waren de Sjepene van de partij evenals de communicantjes en hun ouders. Een gemeenschap vormen we samen en ieders bijdrage is van groot belang, zeker ook voor de processie.

Dank aan onze misdienaars en aan burgemeester Eric Geurts voor zijn aanwezigheid. Op de foto leest de diaken het H. Evangelie en aansluitend werd in de preek stilgestaan bij de kern van een sacramentsprocessie, Jezus Christus, Zijn Lichaam in de gedaante van het Brood, in de monstrans om te laten zien aan ons allemaal, beschermd door de schutterij.

Het was op het randje wat de weersvoorspelling betrof. Na twee jaar geen processie door Corona was het nu echt wel tijd om weer een processie te houden, de vorige was immers in 2019. Op een paar druppeltjes na bleef het droog. Met het kruis voorop en harmonie Sint Gerlachus kon de processie worden gehouden.

De hemel werd gedragen door Schutterij Sint Lambertus, begeleid door leden van het kerkbestuur met een flambouw, voorafgegaan door de priesters, diaken, misdienaars, marketensters en schutters. Harmonie Sint Gerlachus speelde de mooie traditionele processiemarsen die het tempo bepaalden van de stoet. Het beeld van Sint Christoffel werd meegedragen door de Sjepene.

Diaken Janssen heeft het Heilig Sacrament op het altaar geplaatst en Kapelaan Gorissen leest een deel uit de Broodrede uit het H. Evangelie. “Ik ben het Levende Brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt Jezus. Als iemand van dit Brood eet, zal hij leven in eeuwigheid”.

Na de plechtigheid aan de Mariagrot vertrok de processie terug richting de Sint Lambertuskerk. Hier werd de Zegen gegeven met het H. Sacrament en het Allerheiligste teruggeplaatst in het tabernakel.

Namens het processie comité dank aan allen die hebben meegeholpen bij de voorbereiding van deze processie. Een gemeenschap vormen wij samen, ieders bijdrage is uniek en van belang! Dat Sint Lambertus ons allen mag beschermen en onze gemeenschap van Oirsbeek mag behoeden!

De heilige Mis op deze ochtend was tevens een federatieviering. Er was één heilige Mis voor vier parochies. Dank aan alle parochianen die uit de andere parochies naar Oirsbeek waren gekomen! Dank voor uw bewuste keuze om dit te doen! Samen mochten we genieten van het gemengd kerkelijk zangkoor Sint Lambertus. Dit koor is het enige gemengd kerkelijk zangkoor dat er in onze federatieparochies is! Voor mensen die dit misschien in de eigen parochie missen: als u graag een mooi gemengd kerkkoor hoort: u bent vaker welkom in Oirsbeek en u mag ook lid worden van dit koor! Onze parochies zijn verschillend. Dat is geen concurrentie maar dat is verrijking, aanvulling om bij elkaar over de eigen parochiegrenzen heen “op bezoek” te gaan.

We hebben dezelfde burgemeester die aanwezig was, we wonen in dezelfde gemeente Beekdaelen, we wonen in afzonderlijke dorpen en die hebben eigen parochies, maar we hebben nog iets gemeenschappelijk, namelijk ons geloof in de lieve Heer. Hoe belangrijk is Hij in ons leven? Het antwoord daarop maakt dat we vandaag samen een heerlijke federatieviering mochten houden! Op de toekomst! Samen kerk, samen sterk!