SACRAMENTSDAG EN NIEUWS UIT PUTH

SACRAMENTSDAG

Het kostbaarste wat we als kerk “hebben” is het heilig Sacrament. Jezus Christus persoonlijk aanwezig, in de gedaante van brood, in de heilige Hostie. Het Lichaam van Christus dat na de viering van de Eucharistie niet wordt uitgedeeld maar als Heilige Rest overblijft, bewaren we in het tabernakel. De godslamp brandt als teken van zijn aanwezigheid. Die aanwezigheid, Het allerheiligste, stellen we uit ter aanbidding (Iedere eerste woensdag van de maand in Oirsbeek na de ochtendmis!). Eenmaal per jaar plaatsen we het Allerheiligste in de Monstrans (een houder om te tonen) en dragen we de Heer in ons midden rond door de straten van onze parochie. Een processie komt dus voort uit de viering van de Eucharistie. Processies hebben vaak een hoog “traditie-gehalte” maar zijn dat niet louter. Iedere zondag vieren we de eucharistie en eenmaal per jaar trekken we hiermee naar buiten. Je zou het gerust een soort demonstratie van ons geloof mogen noemen. Die staat dus altijd in relatie tot de tijdsgeest. En die is behoorlijk aan het veranderen in Nederland …

MOGELIJKHEID VOOR UITVAART IN KERK PUTH 

Dankzij de inzet van een groep parochianen kan de kerk in Puth schoongemaakt worden. Het kerkbestuur heeft daarom besloten om een uitzondering te maken in het gebruik van de kerk voor uitvaarten. Dit voor de duur van maximaal een jaar, tot uiterlijk 1 november 2023 of zoveel eerder als dat om andere redenen niet meer mogelijk zou zijn. Mensen die altijd aan de kerkbijdrage hebben meegedaan en jarenlang de kerk trouw bezocht hebben, willen we op deze wijze de mogelijkheid bieden, om er een uitvaart te kunnen houden. 

GROEP VRIJWILLIGERS VOOR KOSTERSTAKEN IN PUTH

Met dankbaarheid kunnen we melden dat een groep vrijwilligers in Puth bereid is gevonden om de kosterstaken te vervullen voor de zondagsmis in de pastorie. Bij toerbeurt zorgen zij dat alles in gereedheid is. Onder leiding van Mw. Riet Lenssen nemen zij deze taak op zich! 

OM OVER NA TE DENKEN

Als je de draad kwijt bent, vertrouw er dan op dat God alle touwtjes in handen heeft.