ROEPINGENZONDAG

Zondag 30 april vieren we Roepingenzondag. Wereldwijd wordt er in alle kerken op deze zondag gebeden om roepingen. Ook in onze tijd roept God mensen. Ook in Limburg wonen jonge mannen en vrouwen die zich geroepen voelen om Jezus Christus op een bijzondere manier te volgen.

Twee van hen zijn op zondag 30 april te gast in onze parochies. Nikodem Baranski en Jesus Lara Eliosa zijn allebei priesterstudent (seminarist) in ons bisdom en bereiden zich door studie en vorming voor op hun priesterwijding om daarna als priester in de Limburgse parochies aan de slag te gaan. Zij vieren samen met ons de zondag en vertellen iets over hun roeping en bidden samen met ons.