Processie Oirsbeek

FEDERATIEVIERING EN PROCESSIE OIRSBEEK ZONDAG 18 SEPTEMBER

Nadat in 2020 en 2021 geen processie kon plaatsvinden, is het gelukkig nu wel weer mogelijk. Om 10.00 uur vieren we de feestelijke eucharistieviering ter ere van Sint Lambertus. Dit is tevens de zondagsmis voor de parochies van Schinnen, Doenrade en Puth. Hiermee willen we uitdrukken dat we, hoewel we in afzonderlijke dorpen wonen, we broeders en zusters zijn in Christus. Aansluitend trekt de processie. Mocht het weer te slecht zijn voor de processie: de H. Mis gaat altijd door. Bij regen houden we dan een slotceremonie in de kerk. 

De route is: Grachtstraat, Wijngaardshage, Drossaertweide, Raadhuisstraat, Rustaltaar bij Fatimagrot. Na het rustaltaar Romenkamp, Stegelenstraat, Dorpstraat, Grachtstraat, slotceremonie en zegen in de kerk. 

Graag danken wij nu reeds alle verenigingen die hun medewerking verlenen. Moge het een gebeurtenis worden die ons verbind met elkaar, samen rondom Jezus Christus in het heilig Sacrament, op voorspraak van Sint Lambertus. Om Zegen biddend voor ieder van ons persoonlijk! Welkom in Oirsbeek op zondag 18 september!

PAROCHIE AGENDA

  • Woensdag 21 september: Taizé-viering om 19.00 uur in Schinnen
  • Zondag 25 september: Vrijwilligersfeest in Doenrade voor alle parochievrijwilligers
  • 2 oktober: Kinderwoorddienst in Schinnen
  • Zondag 30 oktober: Allerzielendiensten in Doenrade (15.00 uur) en Puth (11.30 uur)
  • Zondag 6 november: Allerzielendiensten in Schinnen (15.00 uur) en Oirsbeek (15.00 uur)