Pinksteren en ander nieuws

In 2022 leven we nog steeds in de tijd na Pinksteren. Toen gaf Jezus zijn leerlingen zijn heilige Geest. Op die wijze was Hijzelf in hun midden, was Hij hun troost, kracht en inspiratie. Tot op de dag van vandaag is God midden onder ons door zijn heilige Geest. We bidden in onze parochies dat we ons telkens door die Geest mogen laten inspireren. Zodat we de kerk kunnen zijn die Jezus voor ogen had. Juist door die heilige Geest is die kerk geen versteend gebouw maar een levend lichaam van steeds weer nieuw leven. En het allermooiste is wel: God werkt ook door mensen. Mogen we elkaar proberen met die ogen ook te zien. Probeer het maar eens. Dat als u de medemens ziet, u van binnen denkt: “Ja, ook jij bent door God geschapen, je bent oneindig kostbaar in Gods ogen”. Dat we ons leven niet alleen laten bepalen door onze vooroordelen, door onze oogkleppen en door onze emoties, maar dat we de heilige Geest wat meer ruimte geven. God is niet ver weg. God is heel dichtbij. Kom heilige Geest, vernieuw onze harten!

VRIJWILLIGERSAVONDEN

In iedere parochie zal de komende maanden een vrijwilligersavond worden gehouden. Hiermee willen pastoraal team en kerkbestuur onze vrijwilligers danken voor hun inzet. Zij brengen vitaliteit in onze parochies, zonder hen zouden we niet kunnen. Via de eigen parochie ontvangen alle vrijwilligers hiervoor een uitnodiging.

HEI-DAG

Ons kerkbestuur heeft onlangs een zogenaamde hei-dag gehouden. Een hele dag heeft men samen doorgebracht onder leiding van een dagvoorzitter. Om te bespreken waar we nu staan en hoe we kunnen anticiperen op de toekomst. Hierin werd ook het pastoraal beleidsplan opgenomen dat is samengesteld door het pastoraal team. Besturen vraagt visie en vooruitzien, om uiteindelijk zo goed mogelijk de voorwaarden te kunnen scheppen die als basis dienen voor de pastorale zorg. Met als doel een vitale parochie, een parochie die bloeit, waar mensen graag komen vanwege de sfeer. De dag werd besloten met de viering van de Eucharistie omdat van dit alles Hij onze bron is. Het is uiteindelijk niet onze kerk maar Zijn kerk!