Overlijden oud-deken Schreurs

Op Palmzondag is in het Zuyderlandziekenhuis in Sittard-Geleen oud-deken van Schinnen en voormalig hoofdaalmoezenier van Sociale Werken in het bisdom Roermond Mgr. drs. Jos Schreurs overleden. Hij is 87 jaar geworden. De uitvaart is komende zaterdag in Schinnen.

Mgr. drs. Marie Guillaume Gerard Joseph (Jos) Schreurs werd op 11 november 1934 geboren in Nuth. Zijn priesterwijding vond plaats op 21 maart 1959. Met ingang van 3 augustus van dat jaar werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie Sint-Vitus in Well. Tevens kreeg hij de zorg voor het jeugdwerk in de gemeente Bergen. Met ingang van 25 april 1963 werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie H. Servatius in Maastricht. 

De loopbaan van Mgr. Scheurs kreeg een heel specifieke wending, toen hij op 22 december 1969 benoemd werd tot aalmoezenier van Sociale Werken voor de dekenaten Gronsveld, Gulpen en Meerssen. Tot aan zijn emeritaat zou hij in dit werkveld actief blijven. Van 1972 tot 1979 was hij tevens diocesaan coördinator voor de sector recreatie en toerisme. 

In de jaren 1972-1974 combineerde Mgr. Schreurs zijn werk met een studie theologie aan de H.T.P. in Heerlen. Met ingang van 1 september 1974 werd hij benoemd tot aalmoezenier van Sociale Werken voor de dekenaten Heerlen, Hoensbroek en Brunssum. In 1981 was hij tevens lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal namens het CDA. Met ingang van 1 juni 1993 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Dionysius in Schinnen en tot deken van het dekenaat Schinnen. 

Met ingang van 21 januari 1996 werd hij tevens benoemd tot hoofdaalmoezenier van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond. Vanuit hoofde van deze functie vertegenwoordigde hij de Kerk en het bisdom bij tal van maatschappelijke organisaties in Limburg. Vanaf 18 januari 1997 was hij tevens kanunnik van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond. Op 10 september 1998 deelde toenmalig bisschop Mgr. Frans Wiertz hem mee dat Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II hem benoemd had tot kapelaan van de H. Vader. 

Per 15 maart 2005 legde Mgr. Schreurs zijn functie als pastoor van de parochie H. Dionysius in Schinnen neer en werd hij waarnemend pastoor van deze parochie. Per 1 mei 2009 kreeg hij eervol ontslag als hoofdaalmoezenier van Sociale Werken in het bisdom Roermond. Per 11 november 2009 kreeg hij vanwege het bereiken van de leeftijd van 75 jaar eervol ontslag als kanunnik van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. Op 7 december van dat jaar werd hij benoemd tot erekanunnik. Met ingang van 1 januari 2015 werd hij tevens benoemd tot administrator van de parochie H. Petrus Canisius in Puth. Per 1 februari 2018 kreeg hij eervol ontslag als administrator van de parochies H. Dionysius te Schinnen en H. Petrus Canisius in Puth, alsmede als deken van het dekenaat Schinnen en ging hij met emeritaat. 

De plechtige uitvaartdienst is op zaterdag 16 april 2022 om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Dionysius in Schinnen. Aansluitend wordt hij begraven op het parochiekerkhof aldaar. (tekst Bisdom Roermond)