Onttrekking Kerk Puth aan de eredienst

De H. Petrus Canisiuskerk van Puth wordt definitief aan de eredienst onttrokken. Dat besluit heeft bisschop Mgr. Harrie Smeets genomen. Het totale proces bestaat uit twee delen. De onttrekking aan de eredienst en vervolgens: wat gaat er met het huidige gebouw gebeuren? Zodra dit bekend is, volgt de feitelijke onttrekking en zal er een laatste heilige Mis in de kerk gehouden worden. Het kerkbestuur is in gesprek met diverse partijen. Zoals eerder aangekondigd zal het kerkbestuur parochianen informeren indien in deze nieuws te melden is. De pastorale zorg voor parochianen blijft gewaarborgd doordat de parochie deel uitmaakt van een federatie.