Nieuws week 28

KINDERWOORDDIENST ZONDAG 17 JULI

Voordat de Werkgroep Kinderwoorddienst ook even een ‘zomerstop’ maakt, is er zondag 17 juli a.s. nog een gezellige en altijd leerzame Kinderwoorddienst. Tijdens de H. Mis van 10.00u in de kerk van Schinnen. De Kinderwoorddienst is er speciaal voor de kids … WELKOM!!!

Thema: Breng vrede! De nieuwe data van de Kinderwoorddienst zullen t.z.t. weer bekend gemaakt worden in Goed Nieuws, Facebook en onze website.

HEILIGDOMSVAART SUSTEREN

Van 26 augustus tot 11 september wordt in Susteren de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart gehouden. Van oorsprong een pelgrimeren van gelovigen naar de relieken van de heiligen. Het complete programma kunt u vinden op www.heiligdomsvaart.nl

Ook vanuit onze parochies willen we deelnemen. Daarom nodigen we u uit om mee te gaan op vrijdag 2 september naar Susteren. Om 10.00 uur vieren we een “eigen” heilige Mis in de H. Amelbergabasiliek, aansluitend koffie en vlaai en een bezoek met rondleiding aan de schatkamer. Gezien de afstand proberen we het vervoer met auto’s te regelen. Aanmelden kan bij ons secretariaat: 8886438 of info@rkbeekdaelen.nl

VERDER PROGRAMMA HEILIGDOMSVAART

Op zondagmiddag 4 september trekt een religieuze- en historische stoet door de straten van Susteren die zeer de moeite waard is. En gedurende een tiental avonden wordt het openluchtspel “Weerlicht der eeuwen” uitgevoerd naar een verhaal van de priester-dichter Jacques Schreurs. Kaarten zijn te bestellen via www.heiligdomsvaart.nl

HEILIG VORMSEL IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR

Vrijdag 18 november wordt in onze parochies het H. Vormsel toegediend, om 19.00 uur in de dekenale kerk. Kort na de zomervakantie start de vormselvoorbereiding. Aanmelden kan tijdens de ouderavond. Deze is op woensdag 7 september om 19.00 uur in de dekenale kerk. Aanmelden voor ouderavond: zie onze website www.rkbeekdaelen.nl

BEDEVAART KEVELAER

Samen met de parochies van Sittard gaan we op maandag 12 september op bedevaart naar Kevelaer. Buskaarten zijn verkrijgbaar bij de contactpersonen in onze parochies:

Dhr. Lenssen, Geleenstaart 74 Puth, telefoon 4431247

Mw. Jagers, Dudenrode 1 Doenrade, telefoon 4424986

Me. Pijls, Beukenberg 58 Oirsbeek, telefoon 4422980

VRIJWILLIGERSAVONDEN

In iedere parochie wordt de komende maanden een vrijwilligersavond (in Doenrade een middag) gehouden. Om onze vrijwilligers te danken voor hun inzet! Maar ook om gezellig samen te zijn en te vieren dat we samen een parochie zijn! Als het goed is ontvangen alle vrijwilligers via het parochiecomité of de contactpersoon van hun werkgroep een uitnodiging. 

FACEBOOK

Onze parochies hebben één gezamenlijk facebook pagina. De link kunt u vinden via onze website www.rkbeekdaelen.nl