Nieuws week 27

HEILIG VORMSEL IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR

Vrijdag 18 november wordt in onze parochies het H. Vormsel toegediend, om 19.00 uur in de dekenale kerk. Kort na de zomervakantie start de vormselvoorbereiding. Aanmelden kan tijdens de ouderavond. Deze is op woensdag 7 september om 19.00 uur in de dekenale kerk. Via de scholen ontvangen de leerlingen die nu in groep 7 zitten een ouderbrief namens de parochie met de uitnodiging hiervoor. Het vormsel staat open voor alle kinderen, ook voor hen die niet in onze parochies op school zitten, bijvoorbeeld omdat zij een vorm van bijzonder onderwijs volgen of omdat ze al op de middelbare school zitten. Voor deelname aan de ouderavond vragen we u om u even aan te melden. Dat kan door een mail te sturen naar info@rkbeekdaelen.nl met hierin vermeld: 1. Het gaat om het Vormsel; 2. Voor- en achternaam vormeling; 3. Uw woonplaats; 4. Uw telefoonnummer; 5. Voor- en achternaam van de ouders die deelnemen. 

Op de ouderavond willen we u graag persoonlijk ontmoeten en informatie delen over het Vormsel. Ook kunt u de ouderbijdrage voldoen (contant of pinnen, allebei mogelijk). Meer info over Vormsel: zie www.rkbeekdaelen.nl 

HOORZITTING PETRUS CANISIUSKERK PUTH

Inzake de onttrekking aan de eredienst zal er een hoorzitting worden gehouden op dinsdag 12 juli a.s. aanvang 19.00 uur in de H. Petrus Canisiuskerk te Puth. Het kerkbestuur nodigt parochianen van Puth uit om deel te nemen. Zie onze website voor uitgebreide informatie: www.rkbeekdaelen.nl

PROCESSIE DOENRADE

Dank aan allen die op welke wijze dan ook hebben meegewerkt aan een mooie sacramentsprocessie door Doenrade. In het bijzonder allen die gezorgd hebben voor mooie versiering, over de hele route en natuurlijk in het bijzonder bij de kerk!

PROCESSIE SCHINNEN

Ook hier een woord van dank aan allen die erbij waren bij de viering aan de kapel, bij de processie en allen die voor- en achteraf hebben meegeholpen. Stoeltjes naar boven en weer naar beneden, het is allemaal vrijwilligerswerk.

BEDEVAART KEVELAER

Samen met de parochies van Sittard gaan we op maandag 12 september op bedevaart naar Kevelaer. Buskaarten zijn verkrijgbaar bij de contactpersonen in onze parochies:

Dhr. Lenssen, Geleenstaart 74 Puth, telefoon 4431247

Mw. Jagers, Dudenrode 1 Doenrade, telefoon 4424986

Me. Pijls, Beukenberg 58 Oirsbeek, telefoon 4422980

Opstapplaatsen van de bus zijn in Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade rond 08.00 uur, dat hoort u definitief van de contactpersonen. 

In Kevelaer vieren we samen de plechtige hoogmis, de processie naar de Kaarsenkapel, de grote Kruisweg en het Lof met hulpbisschop de Jong. Meer info bij Tjeu Wetzels: 06-27822186 of per mail: broederschap.sittard@gmail.com

GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR SINT LAMBERTUS OIRSBEEK

Wist u dat het kerkkoor in Oirsbeek van bijzondere kwaliteit is? Een tip om toch eens een viering bij te wonen waarin dit koor zingt!