Nieuws week 22

WAT VIEREN WE OP DE ZONDAGEN NA PINKSTEREN?

Met het Hoogfeest van Pinksteren eindigt de Paastijd, wordt de Paaskaars op het priesterkoor gedoofd en begint de “tijd door het jaar”, de tijd waarin de priester een groen kazuifel draagt.

De twee zondagen na Pinksteren zijn de zondag van de “Goddelijke Drie-Eenheid” (4 juni) en “Sacramentsdag” (11 juni) , de zondag waarop in ons bisdom op vele plaatsen nog een processie door de straten trekt.

Op de zondag van de Goddelijke Drie-Eenheid vieren we het feest om God Zelf. Wie is God en hoe God zich door Jezus aan ons openbaart; God is volmaakte eenheid en op drie manieren persoonlijk met ons verbonden, God Vader, God Zoon en God heilige Geest.

Op Sacramentsdag vieren we de Heilige Eucharistie als het grote teken van Gods liefde voor ons in Christus. Brood en wijn worden tijdens de consecratie in de Heilige Mis Lichaam en Bloed van Christus. In dit sacrament is God blijvend aanwezig en wordt Hij door de straten van stad en dorp gedragen als teken van deze blijvende aanwezigheid onder de mensen.

Diaken Herman Janssen

TROTS OP ONZE BEGRAAFPLAATSEN IN OIRSBEEK, SCHINNEN, PUTH EN DOENRADE

We krijgen regelmatig complimenten dat onze kerkhoven zo keurig onderhouden zijn. Wist u dat deze eigendom zijn van onze parochies en volledig door vrijwilligers worden onderhouden? Onze dierbare doden ter eer zijn dit bijzondere plekjes in ons dorp!

Het is de kracht van een dorpsgemeenschap waar we trots op mogen zijn! Naast dankbaarheid gaat het hier ook om een stukje bewustzijn! Het is helaas tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend! Laten we dit daarom samen koesteren! Ook u kunt dit onderstrepen door mee te doen aan onze kerkbijdrage, uw contributie!

http://www.groenetuinkerk.nl/Page/Page%205/taize.jpgTaizé-avond; afsluiting van het seizoen!

Dankbaar sluiten we dit seizoen van onze Taizé-avonden af met een échte Taizéviering zoals we dit seizoen ook begonnen zijn.

We zijn blij met al die enthousiaste mensen die bewust tijd willen maken voor Onze Lieve Heer om Hem in de stilte te ontmoeten.

Het samen zijn, als één gemeenschap rondom HEM, dat doet goed en geeft ons ieder hopelijk weer kracht en energie om vol goede moed verder te gaan in ons dagelijks leven, wetend of erop vertrouwend dat Hij met ons meegaat!

Ook in het nieuwe seizoen, dus na de zomervakantie, willen we de Taizé-avonden voortzetten.

De Taizéviering is op woensdag 21 juni a.s. om 19.00u in de kerk van Schinnen.

Het is géén Eucharistieviering, maar een gebedsviering!

De viering zal ongeveer drie kwartier duren en daarna is er koffie/thee met wat lekkers en een gezellige ontmoeting met elkaar.

Mocht u helaas verhinderd zijn op 21 juni, dan wensen wij u nu alvast een hele mooie zomer(vakantie) toe en wellicht tot daarna!

De data voor het nieuwe seizoen, zult u t.z.t. weer hier en op onze website kunnen lezen én zullen ook via onze groepsmail verspreid worden.

Van harte welkom op woensdag 21 juni a.s.!