Nieuws week 20

PINKSTEREN: BEZIELD MET GODS HEILIGE GEEST

Steeds meer en steeds jongere mensen zijn in behandeling bij een psychiater. Het aantal kinderen dat reeds op basisleeftijd met een psychiater in aanraking komt is schrikbarend gestegen, hoorden we in de media. Hoe zou dat toch komen? Iets met gezin? We zien steeds meer boeken te koop die beweren een recept te hebben voor innerlijke balans. De titel “Omringd door narcisten” viel me op. Met Pinksteren vieren de volgelingen van Jezus Christus dat Gods Geest hen bezield! Die Geest is ons geschonken, als gave, gratis. Je hart openen voor Gods Geest wil zeggen de gaven van die Geest willen zien en ontvangen: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, ontzag en liefde voor Gods naam. Paulus schrijft in de Galatenbrief over de vruchten van de heilige Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We hebben dat allemaal aan de kant geschoven als “achterhaald” en kerk en geloof vaarwel gezegd. We plukken nu volop in onze samenleving de vruchten van het “moderne denken”. Succes! Kerkelijke mensen geven steeds meer aan: “Ik voel me er steeds minder thuis! Daarom kies ik bewust, maak ik een andere keuze! Een keuze om te leven als volgeling van Jezus Christus”. Ik hoor ook bij die groep. 

Deken Jack Honings

DE FEESTVIERENDE KERK: TROTS OP ONZE PAROCHIES

Het vieren van feesten is belangrijk! De processie is zo’n feest. Daar pakt het dorp zich samen. De oorsprong en inhoud ligt in het vereren van het heilig Sacrament. Maar de uiting is ongetwijfeld ook een dorpsgebeuren waarin de goede verstandhouding tot uitdrukking komt. Immers allen doen mee! Kerk en parochie, de harmonie of fanfare, de schutterij, koren, diverse verengingen, allemaal samen. Zo’n processie is eigenlijk het “dorp op zijn best”. We gaan dit als eerste weer vieren in Doenrade op 18 juni. Zondag 2 juli in Schinnen. Zondag 17 september in Oirsbeek. Ook de Eerste Heilige Communie is zo’n feest! Ook een huwelijk is zo’n feest: mooi dat er weer enkele bruidsparen zijn in onze parochies! 

PROCESSIE EN FEDERATIEVIERING DOENRADE

In het weekend van 16, 17 en 18 juni wordt in Doenrade het 10-jarig bestaan van de gasterie Dobbelsteyn gevierd. Mede naar aanleiding van dit gebeuren en de Kermiszondag wordt op zondag 18 juni tegenover de gasterie aan de Bemelmansstraat in Doenrade een Openluchtmis gehouden, welke voorafgegaan wordt met een korte processie. Om 9.15 uur zullen de gezamenlijke verenigingen in Doenrade zich opstellen nabij de kerk. Van daaruit wordt er in processie met het Allerheiligste gelopen van de kerk naar de gasterie / plein voor de Heilige Mis, die om 9.30 uur begint. Deze H. Mis is een federatieviering, hetgeen betekent dat er in Oirsbeek, Schinnen en Puth op deze zondag geen Heilige Missen zijn. Wij mogen er trots op zijn dat alle verenigingen in Doenrade hun medewerking aan dit gebeuren hebben toegezegd, zodat het met recht een dorpsfeest genoemd mag worden. 

Aansluitend aan de Mis in Doenrade zijn er tal van activiteiten, welke georganiseerd zijn door de gasterie. Zo zijn er een aantal kermisattracties, zijn er live bands en tevens een oldtimer- en tractorshow. Tevens wordt er een uitgebreide lunch georganiseerd, met een speciale prijs van € 10,- p.p.. Wij hopen veel inwoners vanuit onze federatie te mogen begroeten in Doonder, om samen de Doonderse Kermiszondag tot een waar succes te maken. 

HET LICHTJE VOOR TIENERS IS GESTART! 

Eens in de veertien dagen komen enkele tieners samen op maandagavond om de parochiecatechese te volgen onder leiding van de catechiste! Ouders die het geloof willen meegeven aan hun kinderen of meer informatie willen zijn van harte welkom om contact op te nemen. Laten we eerlijk zijn: waar leer je anders over het katholieke geloof? In de parochiecatechese geven we het geloof door op basis van inhoud omdat we ervan overtuigd zijn dat louter tradities dit niet doen! Geestelijke bagage waar je iets aan hebt voor heel je verdere leven! Zie ook onze website www.rkbeekdaelen.nl > Het Lichtje. 

Eerste Heilige Communie in onze Parochiefederatie Schinnen, Puth, Oirsbeek en Doenrade

We zijn dankbaar en blij dat we ook dit jaar weer op een ‘normale wijze’ de catecheselessen voor de E.H. Communie hebben kunnen geven aan de communicanten uit onze Parochiefederatie. Onze catechiste, Désirée van Breugel, gaf op dinsdagmiddag les aan de communicanten van Schinnen, Puth en Oirsbeek. Het waren leerzame en gezellige lessen waarin ook ‘hulpouders’ aanwezig waren. Iedereen heel veel dank voor de manier waarop alles is verlopen. Het thema van dit jaar is: “Jezus kleurt je leven” en het bijbehorende Evangelie: “De storm op het meer”.

Hieronder de communicantjes die hun E.H. Communie zullen ontvangen op Eerste Pinksterdag, 28 mei om 11.00u in de kerk van Oirsbeek.

Suus Bonnema – Oirsbeek                            

Fer Caldeberg – Oirsbeek                              

Dex Goossens – Oirsbeek

Pip Jongen – Schinnen

Yves Kuypers – Schinnen 

Roan Lahaije – Oirsbeek

Nikki van Marle – Oirsbeek

Jeavino Peters – Oirsbeek

Jelte Roberts – Oirsbeek

Gigi Vondenhoff – Puth

Dat zij Jezus als een Vriend voor hun verdere leven mogen gaan ervaren. Jezus houdt zoveel van ons, dat Hij elke keer in de Heilige Hostie bij ons wil komen! En dat is iedere keer weer een feestje…maar dan in ons hart! Wij wensen alle communicantjes en hun ouders een hele fijne dag toe en alvast van harte proficiat!

GAAN TROUWEN IN ONZE PAROCHIES

Anne Krekels en Ton Smets in de kerk van Doenrade op zaterdag 20 mei a.s.

Amy van Erp en Sander Gubbels in de kerk van Schinnen op zaterdag 3 juni a.s.

Julie Droeghaag en Marcin Notermans in de kerk van Oirsbeek op zaterdag 17 juni a.s.

Renée Ruijters en Bob Solisa in de Mariakapel in Schinnen op zaterdag 8 juli a.s.

Wij bidden hen de gave toe van trouwe liefde voor God en voor elkaar! En wensen hen een hele mooie dag toe! Dat Gods zon ook mag stralen over hun verdere leven!