Nieuws week 18

VIERING MARIAKAPEL EN PROCESSIE SCHINNEN OP ZONDAG 2 JULI 2023

Op zondag 2 juli a.s. houden we de viering aan de Mariakapel en aansluitend de processie. We hebben even moeten zoeken naar een datum omdat deze niet kon samenvallen met de processie in Doenrade en met het feest van de schutterij in Schinnen. Daarom is in overleg met verenigingen gekozen voor zondag 2 juli. Om 10.00 uur vieren we de heilige Mis aan de Mariakapel. Aansluitend wordt de sacramentsprocessie gehouden. Omdat het ook een federatieviering is, vervallen op zondag 2 juli de heilige Missen in Oirsbeek, Doenrade en Puth. Iedereen is welkom aan de Mariakapel in Schinnen.

DE ZIEKENCOMMUNIE IN ONZE PAROCHIEFEDERATIE

In de regel wordt iedere eerste donderdagmorgen van de maand in de Dionysiusparochie en de Petrus Canisiusparochie door Kapelaan B. Gorissen en iedere eerste vrijdagmorgen van de maand in de Sint Jozefparochie en de Lambertusparochie door diaken H. Janssen de Ziekencommunie aan huis gebracht. Met de betreffende parochianen wordt een tijdstip afgesproken. Wanneer u eveneens thuis de H. Communie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met ons secretariaat, zie kop van deze kerkberichten. 

HEMELVAARSTDAG IN ELKE PAROCHIE EEN HEILIGE MIS

Mistijden als op zondag! Let op in Oirbeek en Doenrade: daar wisselen de mistijden ivm de Schutterij: om 09.30 uur is de H. Mis in Oirsbeek en om 11.00 uur in Doenrade.

ZONDAG 18 JUNI FEDERATIEVIERING IN DOENRADE

Heilige Mis in de open lucht in Doenrade-centrum voor alle parochies! Er zijn geen heilige Missen in de andere parochies die zondag! Iedereen is welkom in Doenrade, de zon schijnt de 18e!

STILLE DAG ZATERDAG 13 MEI

We organiseren we een stille bezinningsdag in Thorn! Wij wensen alle deelnemers toe dat deze dag een weldaad mag zijn voor lichaam en ziel!

VASTENACTIE

In de parochies van Doenrade en Schinnen zijn in de veertigdagentijd vastenzakjes aan huis bezorgd. Via deze zakjes is in Doenrade € 114—bijeengebracht en in Schinnen € 969,–. Daarnaast zijn ook rechtstreekse overboekingen gedaan naar de Vastenactie. Iedereen die heeft bijgedragen hartelijk dank.