H. Mis in Puth voortaan in de pastorie

GEBRUIK H. PETRUS CANISIUSKERK PUTH

Vanaf de eerste zondag in mei zal de H. Mis voor parochianen van Puth worden gevierd in de pastorie van Puth om 11.30 uur.

De parochiekerk van Puth is in een zodanige toestand dat het niet meer verantwoord is om de eredienst hier te houden. De onderhoudsstatus van de kerk, de financiële situatie van de parochie en het ontbreken van vrijwilligers heeft het kerkbestuur doen besluiten de parochiekerk niet meer voor vieringen te gebruiken.

Het kerkbestuur is achter de schermen volop aan het werk om te komen tot een situatie die ervoor moet zorgen dat we in Puth een waardige plek krijgen waar we samen ons geloof kunnen vieren. 

Daarnaast gaan we onderzoeken welke (her)bestemming het kerkgebouw gaat krijgen. In dit proces zullen de inwoners van Puth ook worden meegenomen.

De pastorale zorg in onze parochiefederatie gaat dan ook onverminderd verder. 
Het kerkgebouw mag dan niet gebruikt worden, maar we gaan wel verder met de kern van ons geloof. Want de letterlijke betekenis van het woord ‘kerk’ is: Samenkomst van gelovigen rondom Onze Lieve Heer. We vormen samen een parochiefederatie en ondervinden op dit terrein ook gastvrijheid bij elkaar. 
Bij alle doopvieringen, uitvaarten, huwelijksmissen en communievieringen zijn de parochianen van Puth welkom in de kerken te Schinnen, Oirsbeek of Doenrade.

In het Goed Nieuws, het officiële parochieblad voor de federatie en via onze website zullen we u blijven informeren over de voortgang en alle nieuwe ontwikkelingen.

Op zondag 24 april heeft het kerkbestuur alle kerkgangers uitgenodigd om na afloop van de heilige Mis samen een kop koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomst werden vragen beantwoord en kon er nog genoten worden van een klein paasei. Bovenal was het een ontmoeting van mensen die samen kerk willen zijn. De gehoorde uitspraak die de bijeenkomst samenvat luidt: “God gaat kleiner wonen”.