NIEUWS KERSTPERIODE

ZALIG KERSTMIS

Het gaat lekker in onze wereld. Vrede op aarde raakt steeds verder weg. Zouden we daarom steeds meer lampjes ophangen, als tegenhanger? 

De kerststal, de os en de ezel, Jozef en Maria, en het pasgeboren kindje. De herders in het open veld. De boodschap is dat dáár de kernwaarden van het leven te zien zijn. Warmte, liefde en zorg, nabijheid, een veilig nestje, vrede op aarde. De zorg van Jozef, zijn trouw en eenvoud. De liefde en de aanwezigheid van moeder Maria. Dat zijn basiswaarden die je niet kunt vervangen door alternatieve vormen. 2000 jaar geleden, nu vandaag en ook over 2000 jaar, zal de mens hetzelfde zijn. Mannen en vrouwen die ondanks de tijd waarin ze leven, liefde zoeken en liefde willen geven. Is de kerststal niet een soort Zorgboerderij? Kunnen wij als samenleving van een Zorgboerderij niet heel veel leren? Zijn we niet volledig doorgeschoten en zouden we niet terug moeten naar menselijke proporties?

Gods Liefde voor ons mensen is tastbaar nabijgekomen in het kind in de kribbe. Gods geschenk aan deze wereld, Jezus Christus!

Van harte wensen wij u de geestelijke rijkdom van het kerstfeest toe. 

Wij wensen u en uw dierbaren, Zalig Kerstmis en een door God gezegend 2024!

Mede namens kapelaan Ben Gorissen, Diaken Herman Janssen, Catechiste Désirée van Breugel, het kerkbestuur, de parochiecomités, de administrateurs en alle vrijwilligers.

Deken Jack Honings

SPECIALE KINDERWOORDDIENST EERSTE KERSTDAG

 Op Eerste Kerstdag 25 december a.s. is er een Kinderwoorddienst tijdens de H. Mis van 10.00u in de kerk van Schinnen. 

Het Kerstverhaal wordt verteld aan de hand van prachtige Vertelplaten met de Kamishibai.

Vanaf de aankondiging van de Engel Gabriël aan Maria tot en met het bezoek van de Drie Koningen, waardoor het voor de kinderen een genot is om naar te kijken. 

Het is FEEST: Jezus is geboren…en wat is er dan mooier om samen dit FEEST te vieren.

Boven het stalletje de stralende ster…het LICHT dat de herders én de Drie Koningen zagen én volgden. Jezus brengt LICHT in ons leven. Wie Hem blijft volgen, loopt niet in het donker.

Iedereen van harte welkom!

FANFARE SINT CAECILIA SCHINNEN

Eerste Kerstdag speelt fanfare St. Caecilia Schinnen tijdens de Hoogmis om 10.00 uur in de dekenale kerk. Mooie blaasmuziek die het hart van vreugde sneller doet kloppen! Welkom! 

KOREN

Chantez, Per Cantare, Crescendo, Herenschola St. Jozef Doenrade, Gregoriaanse Herenschola Schinnen, Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Lambertus. Ze zingen allemaal met Kerstmis, zie de vermeldingen bij de misintenties! Een rijkdom aan koren in onze parochies!

UITNODIGING NIEUWJAARSTREFFEN

Op maandag 1 januari vieren wij de heilige Mis om 11.00 uur in de dekenale kerk in Schinnen. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kop koffie en een wafel. Graag nodigen wij u allen van harte uit om het nieuwe jaar te starten met het vieren van de heilige Mis om Gods Zegen te vragen en elkaar aansluitend dit ook persoonlijk toe te wensen.  

SECRETARIAAT GESLOTEN

Van 23 december tot en met 2 januari is het secretariaat gesloten. Gelieve hier rekening mee te houden bij het bestellen van misintenties. In het nieuwe jaar staan de vrijwilligers vanaf woensdag 3 januari weer tot uw dienst. Wij danken hen voor de vele uren vrijwilligerswerk! Samen zijn we een parochiefederatie!

BRANDEENLICHTJE.NL

De inmiddels bekende actie “Brand een lichtje” wordt ook dit jaar gehouden. De opbrengst is voor het kankeronderzoek in Limburg. Ook onze dekenale kerk doet mee. Via de website kunt u een kaarsje aansteken: www.brandeenlichtje.nl

Hier kunt u online het kaarsje betalen en onze St. Dionysiuskerk in Schinnen selecteren.

Op donderdag 21 december, de kortste dag van het jaar, worden in alle kerken alle gedoneerde kaarsje aangestoken. 

DANIËL ZOU NIET KATHOLIEK ZIJN VOLGENS DE OVERHEID

Hij komt al twee jaar lang elke zondag in Schinnen naar de kerk om zijn geloof te vieren. In de procedure om de verblijfsvergunning moest hij voor de rechtbank verschijnen die hem vragen ging stellen om “te testen” of hij katholiek is. De overheid en het oordeel over wel of niet katholiek, dat alleen al is een zeer opmerkelijke! 

Als parochie hebben wij daar wel een mening over. Daniel is niet gewoon katholiek maar hartstikke katholiek. Als alle Schinnenaren hun geloof vierden als Daniel dan moesten we zes heilige Missen gaan doen op zondag! Dus beste overheid ga ons nu niet vertellen dat Daniel niet katholiek is. We starten een handtekeningenactie. Op zondagen na afloop van de heilige Mis kunnen kerkgangers hun handtekening zetten. Hiermee geven ze slechts aan: “Daniel is een vaste kerkganger in onze kerk”. Een mooie testcase voor een parochie! We willen immers een gemeenschap zijn van gelovigen! Dit is de kans om dat geloofwaardig te maken! Het proces van de overheid inzake het omgaan met vluchtelingen is opmerkelijk. Christenen laten zich leiden door “Wat zou Jezus doen?”. Graag nodigen wij u van harte uit om van uw geloof te getuigen! Daniel verdient uw steun!

KERKBIJDRAGE

Voor het betalen van de kerkbijdrage kunt u gebruik maken van bijgaande link: BETAALLINK

BEDANKT!

Tenslotte een oprecht woord van dank aan alle vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar weer hebben ingezet voor onze parochies, voor onze gebouwen, begraafplaatsen en alles wat er bij de organisatie van een parochie komt kijken. Dat zijn honderden mensen in onze federatie! We hopen ook in het nieuwe jaar weer op uw enthousiasme te mogen rekenen!