Nieuws januari 2023

TAIZÉ-AVOND

Op woensdag 18 januari a.s. is er weer een Taizé-avond van 19.00u – 21.00u in de kerk van Schinnen. Een avond met muziek, zang, en een stukje bezinning rondom het Taizé-kruis. Kopje koffie in de pauze. Een avond waarin u wellicht geraakt wordt door de muziek, of door de woorden uit de Bijbel. Iedereen van harte welkom!

ALPHA-CURSUS OP DE PASTORIE IN SCHIMMERT

Opnieuw beginnen met geloven? Of voor het eerst? Speciaal hiervoor houden we een zogenaamde ALPHA-CURSUS die bestaat uit een aantal avonden. Maaltijd, inleiding en gesprek met elkaar, en dat alles in een ongedwongen persoonlijke sfeer. Aanmelding of info via secretariaat of bij parochie Schimmert. Zie nieuws op onze website. 

MET ONZE PAROCHIE NAAR LOURDES IN SEPTEMBER 2023

Het is nog mogelijk om u aan te melden voor deelname aan onze reis naar Lourdes in september 2023. Iedereen is van harte welkom om aan deze unieke reis deel te nemen. Info via onze website of per mail bij ons op te vragen. 

PENNINGMEESTER KERKBESTUUR FEDERATIE

Met ingang van 1 januari j.l. heeft de penningmeester van ons kerkbestuur, dhr. Wim Diederen, zijn taak overgedragen aan dhr. Rob Roelofs. Wij danken dhr. Diederen voor vele jaren waarin de financiën van de H. Dionysiusparochie van Schinnen bij hem in goede en vakkundige handen waren, waarvan het laatste jaar in federatief verband. Dhr. Diederen zal zich blijven inzetten als administrateur. Dhr. Roelofs wensen wij alle succes als penningmeester van de parochies Schinnen, Oirsbeek, Doenrade en Puth. 

DATA PROCESSIES EN ANDERE BIJZONDERE VIERINGEN IN 2023

Op onze website kunt u onder het kopje “agenda” de bijzondere vieringen vinden. 

Zondag 18 juni: processie Doenrade; Zondag 25 juni Mis Mariakapel en processie Schinnen; Zondag 17 september Lambertusfeest en processie Oirsbeek.