Nieuws Goede Week

Vastenactie 2023: Mensen onderweg

Positie van vrouwen

Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 

Den Haag
Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.

In Schinnen, Oirsbeek en Doenrade worden huis aan huis vastenzakjes bezorgd. In te leveren in de kerk of op plaatselijk bekende adressen.

GEEN PASEN ZONDER WITTE DONDERDAG EN GOEDE VRIJDAG

We vieren de drie heilige dagen als één geheel. Pasen is voor katholieken geen lentefeest maar een hoogtepunt van de geestelijke verbondenheid met Christus. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. Leerling van Christus zijn, is met Hem deze drie dagen intens beleven! 

Witte Donderdag gedenken we het Laatste Avondmaal. Jezus stelt de Eucharistie in en geeft zijn leerlingen een teken van liefde tot het uiterste toe. Om 19.00 uur in Schinnen.

Goede Vrijdag staan we om 15.00 uur stil bij zijn kruisdood. Om 15.00 uur in Puth, Oirsbeek en Doenrade.

Om 19.00 uur in Schinnen lezen we het passieverhaal, tonen we het kruis met kruisverering en houden we de communiedienst. U bent welkom om het kruis te vereren. U kunt bloemen meenemen en deze neerleggen bij het kruis. Deze worden verwerkt in de bloemversiering van pasen. 

Stille Zaterdag vieren we de sacramenten niet. Het leven is geweken. Jezus is gestorven.

Om 20.00 uur ontsteken we in Schinnen het paasvuur en vieren we de paaswake. We vieren de overgang van donker naar licht, van dood naar leven. 

De drie dagen horen bij elkaar. Leerling van Christus zijn is hier en nu, vandaag in 2023 in ons eigen leven met Hem de weg gaan van dood naar leven en getuigen van zijn verrijzenis! Juist in deze wereld. Christenen zijn een minderheid. Kerken verdwijnen. Pasen gaat niet over een versteende kerk maar over een levende kerk van leerlingen van Christus!

PAROCHIECATECHESE: DE TIJD IS ER RIJP VOOR (3) 

Nadat we u eerder informeerden over de parochiecatechese en de start hiervan, hierbij nog een kleine nabrander. Onze parochiecatechese geven we de naam “Het Lichtje” mee. 

Om diverse redenen. We willen dat het voor de kinderen een vriendelijk klinkende naam is. En niet zonder reden. Inhoudelijk is alles wat Jezus Christus ons te vertellen heeft een bijdrage aan ons levensgeluk! Wij mensen zijn niet gemaakt voor de duisternis maar voor het licht! Kinderen zijn van nature niet bang in het licht maar in het donker. Ieder kind associeert oorlog met duisternis en liefde met licht. En niet op de laatste plaats noemen we onze catechese “Het Lichtje” omdat het Jezus zelf is, die zegt: “Ik ben het Licht der wereld, wij mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis”. 

In de catechese is het Lichtje het symbool dat we gebruiken om elkaar aan te sporen om ook in ons dagelijks leven ons geloof in de praktijk te brengen. Heel puur en eenvoudig door “een lichtje voor elkaar te zijn”. “Het Lichtje” zegt uit zichzelf al zoveel dat er bijna geen uitleg meer nodig is. 

We zijn inmiddels gestart met de eerste groep van “Het Lichtje”. Op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Kinderen uit groep 8, de brugklas of ouder die willen aansluiten: van harte welkom! Als ouders meer vragen hebben: stel ze ons! 

Tenslotte: Het Lichtje staat open voor alle jongeren, het maakt niet uit waar je woont!

Alle info verkrijbaar bij onze catechiste! 

Zie ook onze website www.rkbeekdaelen.nl/het-lichtje

Thuiscommunie.

Op Witte Donderdag 6 april wordt in de ochtend tussen 09.30 en 12.00 uur de H. Communie gebracht naar parochianen van de Sint Lambertusparochie en de Sint Jozefparochie, die niet in staat zijn naar de kerk te komen. Parochianen van de Dionysiusparochie en de Petrus Canisiusparochie ontvangen de Communie van Kapelaan B. Gorissen en hoeven zich dus niet aan te melden. Indien u het op prijs stelt de Communie thuis te ontvangen, kunt u contact opnemen met diaken Herman Janssen (telefoon: 06-27094262) of met het parochiesecretariaat, zie kop kerkberichten. 

Stille Dag in Foyer de Charité in Thorn

Denkt u wel eens: “Even pas op de plaats…rust!!!” 

Dan is onderstaand aanbod wellicht iets voor u. Onze maatschappij is zo druk, dat de RUST langzaam aan het verdwijnen is…en…wat of wie is onze houvast? De schoonheid van het Woord uit de Bijbel, kan een inspiratie zijn, om dingen anders te gaan zien, zodat u de rust blijft behouden.

Op zaterdag 13 mei a.s. organiseert onze parochie weer een Stille Dag in Thorn.

Aanmelden voor de Stille Dag is nog mogelijk tot 1 mei a.s.

Thema van deze dag is: Met Maria naar Jezus kijken

Heeft u interesse, maar nooit alleen die stap durven zetten, dan bieden wij nu de  mogelijkheid om samen met meerdere parochianen, als groep naar zo’n Stille Dag te gaan.

Aanmelden én informatie voor deze dag, kunt u doen bij ondergetekende: CONTACTFORMULIER VAN BREUGEL

Bij het aanmelden via de mail, graag uw voor- en achternaam + telefoonnummer vermelden.

Het bedrag voor deze dag (€27,00) kunt u contant betalen bij aankomst in de Foyer.

A.h.v. het aantal deelnemers bekijken we het vervoer naar Thorn en uiteraard zult u daarvan op de hoogte gebracht worden. Voor meer informatie over de Foyer in Thorn, zie link: 

http://www.foyer-thorn.nl/index.html Van harte uitgenodigd! Namens het pastorale team,

Désirée van Breugel, catechiste