NIEUWS 27 MAART

Vastenactie 2023: Mensen onderweg

Positie van vrouwen

Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 

Den Haag
Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.

In Schinnen, Oirsbeek en Doenrade worden huis aan huis vastenzakjes bezorgd. In te leveren in de kerk of op plaatselijk bekende adressen.

PAROCHIECATECHESE: DE TIJD IS ER RIJP VOOR (2)

De tijd is meer dan rijp om te starten met doorlopende parochiecatechese. Een aanbod van onze parochies aan ouders en kinderen. Op de plaats van de verdwenen schoolcatechese. Nergens anders leer je over het katholieke geloof. Catechese is een gestructureerde inwijding in het geloof, door te leren, in de geloofsgemeenschap. Hierbij gaat het om de Bijbel, de sacramenten, de persoon van Jezus Christus, het kerkelijk gevierde geloof en de Christelijke dienstbaarheid in de praktijk. Dat alles is een dusdanige schat aan rijkdom dat we deze inhoudelijk spreiden over een cyclus van drie jaar. Wie drie jaar een niveau heeft gevolgd, kan overstappen naar een volgende fase waarbij de kennis uitgebreid en verdiept zal worden.

Ons geloof geven we niet door op basis van tradities of op basis van een kerkelijk decor maar op basis van inhoud. Daarbij is geloven uiteindelijk méér dan het bezit van kennis. Maar die kennis is wel essentieel. Het helpt om de bron helder te houden van alle Christelijk handelen. Geloven is de persoonlijke relatie met Jezus Christus aangaan. Als zijn leerling willen leven.

Naast de catechese, zijn er nog twee andere pijlers van dat leerling zijn. Deze zijn het vieren van ons geloof in de kerkelijke gemeenschap en het beoefenen van de dienstbaarheid aan elkaar. Leren, vieren en dienen. 

In onze parochiefederatie starten we nu. We beginnen met een doorlopende catechese voor tieners vanaf de brugklas en ouder. Kinderen uit groep 8 kunnen ook aansluiten na het Vormsel. Wekelijks op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Op de pastorie in Schinnen. De lessen worden gegeven door de catechiste Désirée van Breugel. Zij bezit ruime ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. In de toekomst komt daar op enig moment een aanbod bij voor kinderen vanaf groep 3. 

Het zijn de ouders die de keuze maken: willen wij onze kinderen gelovig opvoeden? Dat begint al bij de keuze voor het doopsel. De eerste verantwoordelijkheid om het geloof te leren aan kinderen ligt niet bij de school maar bij de ouders. Het zijn hún kinderen! De parochie ziet het als haar taak om dat aan te bieden. Als een aanbod. Vrijblijvend, zeker in onze huidige tijd. En liefst op een leuke speelse manier! En vervolgens is het aan de ouders om de keuze te maken! 

Heel concreet: vanaf het vormsel in groep 8 of vanaf de brugklas en ouder zijn tieners welkom om aan te sluiten bij het groepje dat reeds gestart is op maandagavond. Informatie is te verkrijgen bij de catechiste: Désirée van Breugel. Email: dvanbreugel@rkbeekdaelen.nl

PALMPASEN VIERING VOOR KINDEREN IN OIRSBEEK

Palmzondag om 11.00 uur houden we een speciale palmpasenviering voor kinderen in Oirsbeek. Dit is tevens de presentatieviering voor de communicantjes. Alle kinderen, ook niet-communicantjes, zijn welkom! En uitgenodigd om hun zelfgemaakte palmpasenstok mee te nemen!

PAROCHIE OIRSBEEK ZOEKT KOSTERS

De parochie in Oirsbeek is op zoek naar enkele kosters. Vele handen maken ligt werk. De ene kosterstaak wordt in de meeste parochies ingevuld door diverse vrijwilligers. Volgens een onderling rouleersysteem worden de dagen en taken verdeeld en hiermee ook de belasting! Wie wil zich inzetten voor deze mooie en eervolle taak? Laat het even weten aan Kees van der Horst, Ria Jetten of deken Honings. 

MET PASEN NOG EEN LAATSTE H. MIS IN KERK PUTH

Iedere zondag vieren we in de H. Petrus Canisiusparochie de heilige Mis in de pastorie. Met Pasen vieren we de heilige Mis nog een laatste maal in de kerk. Gewoon omdat dit nu nog kan. Eerste paasdag om 11.30 uur. Uitvaarten kunnen, onder voorbehoud, zoals eerder bericht, nog tot uiterlijk 1 november 2023 in de kerk worden gehouden. 

Besluitvorming Burgemeester en Wethouders over kerk Puth

In de vorige Goed Nieuws hebben we gemeld dat L1 radio en tv-opnames heeft gemaakt in en rond de kerk in Puth. Daarbij zijn ook enkele vertegenwoordigers van het kerkbestuur geïnterviewd. In de uitzending van het radioprogramma ‘Cultuur Café’ van zaterdag 11 maart jl. is de opname uitgezonden. Mocht u deze uitzending hebben gemist dan kunt u deze terugluisteren op www.l1.nl – radio – uitzending gemist. 

In de uitzending komt overigens ook een vertegenwoordiger van het Cuypersgenootschap aan het woord. Dit in Zoetermeer gevestigde genootschap zet zich in voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw. Daarbij ligt het zwaartepunt op de bescherming van erfgoed uit de periode van na 1940. Het Cuypersgenootschap heeft in september 2021 de gemeente gevraagd de kerk van Puth tot gemeentelijk monument te bestempelen.

Op verzoek van de gemeente heeft het kerkbestuur geprobeerd met dit Cuypersgenootschap in overleg te treden over de plannen voor herbestemming / herontwikkeling. Zoals bekend gaan onze plannen uit van het behoud van diverse beeldbepalende elementen (kerktoren, Mariakapel, pastorie). Het Cuypersgenootschap stelt zich echter op het standpunt dat de complete kerk en pastorie in de huidige hoedanigheid gehandhaafd dient te blijven. Overigens zonder zich daarbij de vraag te stellen hoe dat dan moet worden betaald. 

Jammer genoeg is daarmee onze poging tot overleg met het Cuypersgenootschap gestrand en ligt de bal weer bij de gemeente. Gelet hierop heeft het kerkbestuur inmiddels bij de gemeente een formeel (principe)verzoek ingediend. Hiermee hebben wij aan de gemeente gevraagd wat men van onze  ideeën voor de herbestemming / herontwikkeling vindt. Wij gaan ervan uit dat het college van Burgemeester en Wethouders in haar besluit over het verzoek van het Cuypersgenootschap ook ons formele verzoek meeweegt. Daarbij vertrouwen wij erop dat ons gemeentebestuur een besluit neemt dat in het belang is van het kerkdorp Puth, van haar inwoners en van de gemeente Beekdaelen als zodanig.  

Uiteraard houden wij u op de hoogte over het vervolg. Mocht u vragen of suggesties hebben maakt u dan gerust contact; graag zelfs! U kunt bellen met het parochiesecretariaat op tel.nr. 046-8886438. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is info@rkbeekdaelen.nl