NIEUWS 20 FEBRUARI

VASTENACTIE 2023 MENSEN ONDERWEG

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen, anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen.

Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen elders. 

Niet genoeg te eten

Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan vluchtten al 2,2 miljoen mensen naar buurlanden in de regio. Nog eens 1,6 miljoen mensen raakten ontheemd in eigen land. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties behoort Zuid-Soedan tot de top vijf van landen met de meeste vluchtelingen. Zo’n zestig procent van de bevolking heeft niet genoeg te eten en werk vinden is bijna onmogelijk.

Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere gebieden hun ontheemde landgenoten waar ze kunnen. Zoals in het stadje Malek aan de Witte Nijl, waar de nieuwkomers een stukje land krijgen om  voedsel te verbouwen. “Samen overleven is makkelijker dan alleen,” aldus een vluchtelinge die in Malek een nieuw thuis vond. “Overleven is een gevecht, maar ik heb nog steeds hoop voor de kinderen.”

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 

Den Haag
Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.

In Schinnen, Oirsbeek en Doenrade worden huis aan huis vastenzakjes bezorgd. In te leveren in de kerk of op plaatselijk bekende adressen.

KERKGANGERS GEVEN VOOR SLACHTOFFERS AARDBEVING

Op zondag 12/2 werd er een extra kerkdeurcollecte gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving. Resultaat: In Puth, viering met o.a. de Pötters: 57 Euro. In Oirsbeek, viering met o.a. de Sjepene: 522,80 Euro. In Doenrade 181 Euro. In Schinnen 320,55 Euro. Totaal ruim 1000 Euro! Een heel mooi bedrag dat we doen toekomen, zoals aangekondigd aan het Missiebureau Roermond zodat het via het kerkelijk netwerk snel, direct en 100% komt bij de lokale contacten! 

TELEURSTELLENDE ANTWOORDEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

In de vorige Goed Nieuws hebben wij u geïnformeerd over vragen die de gemeenteraad over de plannen voor de herontwikkeling van de H. Petrus Canisiuskerk in Puth aan het college van Burgemeester en Wethouders heeft gesteld. Inmiddels heeft het college deze vragen beantwoord. 

In de ogen van het kerkbestuur is deze reactie echter ronduit teleurstellend. Op de vraag of Burgemeester en Wethouders, net als de raadsleden, positief staan tegenover de plannen, antwoordt men dat de plannen niet formeel zijn ingediend bij de gemeente. Wij vinden het jammer dat het college zich zo formalistisch opstelt. Beekdaelen maken we toch samen? Helemaal nu de plannen een mooie invulling kunnen zijn van de woningbehoefte in het kerkdorp Puth. Plannen overigens waarvan al veel inwoners enthousiast kennis hebben genomen. De volledige reactie van het college van Burgemeester en Wethouders kunt u lezen op onze website www.rkbeekdaelen.nl

Wij weten niet of de gemeenteraad genoegen neemt met deze weinigzeggende reactie van Burgemeester en Wethouders. De beantwoording door het college is voor het kerkbestuur in elk geval aanleiding geweest om dan ook maar de formele tour op te gaan en zelf in de pen te klimmen. Wij hebben B&W een onderbouwde brief gestuurd met daarin het formele verzoek om ons te steunen én in de gelegenheid te stellen de woningbouwplannen voor de inwoners van Puth tot ontwikkeling te kunnen brengen. De volledige brief van het kerkbestuur aan het college van Burgemeester en Wethouders kunt u lezen op onze website www.rkbeekdaelen.nl

Uiteraard hopen wij dat het college hier snel én  positief op reageert, zodat we ook daadwerkelijk aan de slag kunnen, samen met de parochianen en ons gemeentebestuur! Wij houden u op de hoogte.

Mocht u vragen of suggesties hebben maakt u dan gerust contact; graag zelfs! U kunt bellen met het parochiesecretariaat op tel.nr. 046-8886438. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is info@rkbeekdaelen.nl

HUISPAASKAARSEN

Onze parochies houden een gezamenlijke huispaaskaarsenactie. De opbrengst is voor de parochie waar u de kaarsen koopt! In Schinnen en Doenrade worden bestelformulieren huis aan huis bezorgd. In Puth en Oirsbeek zijn deze formulieren verkrijgbaar in de kerk. 

Een huispaaskaars is een kleine paaskaars voor thuis. Om thuis te bidden, aan te steken bij een bijzondere gelegenheid of om iemand cadeau te doen. Die kaarsen kunt u bekijken in de kerk en bestellen via het bestelformulier. De kaarsen worden gezegend in de paaswake op 8 april in Schinnen. Na afloop van de viering kunt u ze direct meenemen. De volgende dag, paaszondag, kunt u ze afhalen in uw eigen parochiekerk. U kunt kiezen uit drie modellen, te zien in de kerken. De meeropbrengst van deze kaarsenverkoop komt ten goede aan de eigen parochie. U steunt uw parochie dus met het kopen van een kaars! Tot uiterlijk 12 maart kunt u een of meerdere kaarsen bestellen. Meer info bij ons secretariaat en onze website!