Nieuws 19 september

LOURDES

Met dankbaarheid mogen we terugkijken op een onvergetelijke bedevaartsreis naar Lourdes en Nevers. Negen dagen mochten we samen optrekken in de Voetstappen van de heilige Bernadette. Dit heeft ons nader tot haar gebracht en ook tot elkaar. Lourdes was een ervaring die menige harten heeft geraakt. Dat dit ons tot inspiratie mag zijn nu en in de toekomst! Spontaan werd het plan opgepakt om een reünie te organiseren! Dit zegt genoeg en stemt ook de reiscommissie tot dankbaarheid! Tot spoedig ziens weer! 

**********

**********

PAROCHIES PUTH EN SCHINNEN GAAN SAMEN VERDER

Met ingang van zondag 29 oktober a.s. worden er in de H. Petrus Canisiuskerk geen vieringen meer gehouden, ook niet meer in de pastorie. Vanaf die datum zijn de parochianen van Puth van harte welkom in de St. Dionysiuskerk in Schinnen. De kerk van Schinnen wordt ook de parochiekerk voor de mensen van Puth. We willen dit uitdrukken door het beeld van de H. Petrus Canisius een mooie plek geven in de dekenale kerk. Zo was dat ook in vroegere tijden reeds het geval. De misintenties en jaardiensten die nog lopen worden automatisch gelezen in de kerk van Schinnen. 

Op deze zondag zal de H. Mis om 10.00 uur in Schinnen speciaal mede in dit teken staan. Deze heilige Mis zal worden opgeluisterd door de Puther Senioren Kapel ter intentie van hun overleden leden. Wim en Reanne zullen in de toekomst ook vieringen in Schinnen opluisteren. 

KERKTAXI PUTH

Middels een “kerktaxi” door vrijwilligers willen we hen die nu te voet in Puth naar de zondagmis gaan, aanbieden om per auto naar de kerk in Schinnen te gaan. Aanmelding voor hen die gebruik hiervan willen maken alsook voor hen die deze “kerktaxi” vorm willen geven, kan via ons parochiesecretariaat. 

TOEKOMST

Parochies in Limburg fuseren momenteel en het is de verwachting dat ook de parochies van Schinnen en Puth op termijn zullen fuseren, samen met nog meerdere parochies tot een nieuwe fusieparochie. Parochies hebben elkaar nodig om in de toekomst samen één parochiekerk overeind te kunnen houden voor de eredienst. Schinnen kan het niet alleen, Puth kan het niet alleen, meerdere parochies kunnen het niet alleen, en samen is er meer mogelijk. 

PASTORALE ZORG

Reeds de voorbije jaren deden kinderen uit Puth hun eerste heilige Communie en hun heilig Vormsel in Schinnen. Zo ook lieten ouders uit Puth hun kindje dopen in Schinnen. Wie kerkelijk wil trouwen is welkom in Schinnen en ook zijn mensen uit Puth welkom in Schinnen voor de kerkelijke uitvaart. Dit is trouwens nu reeds regelmatig het geval. 

KERKHOF

Het kerkhof staat hier geheel los van. Dit is eigendom van het kerkbestuur en hier wijzigt niets. Het wordt onderhouden door vrijwilligers uit Puth. 

KERKBIJDRAGE – CONTRIBUTIE KERKLEDEN

Zolang de parochies nog niet zijn gefuseerd, maakt het niet uit of de kerkleden uit Puth hun kerkbijdrage van 130 Euro per jaar overmaken aan de parochie van Schinnen of aan de parochie van Puth. Sinds de federatie is het één kerkbestuur met een gezamenlijke pastorale exploitatie terwijl het nog afzonderlijke parochies zijn. Nu worden het twee parochies die één kerkgebouw (Schinnen) voor de eredienst gebruiken en in de toekomst wordt het een fusieparochie. In ieder geval gelden de voordelen voor hen die kerkbijdrage betalen en in Puth wonen ook voor vieringen als doopsel, communie, vormsel, huwelijk en uitvaart in de kerk van Schinnen. Het is een misverstand te denken dat kerkbijdrage alleen bestemd is voor het kerkgebouw. Ook de pastorale zorg, catechese, kaarsen, bloemversiering, kerkmuziek etc. worden hiervan bekostigd.

**********

**********

START KINDERWOORDDIENST ZONDAG 24 SEPTEMBER A.S.

We willen het komende schooljaar graag alle kinderen weer welkom heten bij onze leerzame en gezellige Kinderwoorddiensten. Samen luisteren naar de prachtige verhalen van Jezus, en ervan leren wat Hij hiermee bedoelt.

De eerste Kinderwoorddienst in dit nieuwe schooljaar is op zondag 24 september a.s. tijdens de H. Mis van 10.00u in de kerk van Schinnen.

Een verhaal uit de Kinderbijbel (of ‘Spiegelverhaal’) met Flanelbord, Vertelplaten of Playmobil; een gesprekje met de kinderen over het verhaal; samen een voorbede maken én……altijd een leuk stencil mét kleurplaat mee naar huis! 

De Kinderwoorddienst is er speciaal voor de kids…WELKOM!!!

Thema: Voor God is iedereen evenveel waard! (de parabel v.d. werkers in de wijngaard)

***

TAIZÉ-AVOND – opening seizoen

Op woensdag 27 september a.s. is de eerste Taizé-avond van dit nieuwe schooljaar.

Zoals gebruikelijk beginnen we het seizoen met een Taizéviering.

Het is géén Eucharistieviering, maar een gebedsviering rondom het Taizékruis.

De Taizéviering begint om 19.00u in de kerk van Schinnen.

Het duurt ongeveer drie kwartier en daarna is er koffie/thee met wat lekkers en een gezellige ontmoeting met elkaar.

Iedereen van harte welkom!

***

PAROCHIEAGENDA

Vrijdag 22 september: feestavond voor al onze parochievrijwilligers!

Voor alle verdere data: zie de complete agenda op onze website www.rkbeekdaelen.nl