Nieuws 16 april 2023

VOORAANKONDIGING: KEVELAER

Ieder jaar organiseert de Broederschap Sittard-Kevelaer een druk bezochte bedevaart naar Kevelaer ter ere van Maria, de troosteres der bedroefden. Dit jaar is de bedevaart op maandag 11 september. Er zijn opstapplaatsen in verschillende plaatsen – waaronder al vele jaren ook in Schinnen, Doenrade, Oirsbeek en Puth – waarna alle bussen naar Kevelaer gaan.

ROEPINGENZONDAG

Op de vierde zondag van Pasen (zondag 30 april) vieren we Roepingenzondag. Twee seminaristen (priesterstudenten) zijn dan aanwezig in onze parochies. Na afloop van de vieringen wordt er een extra deurcollecte gehouden die het kerkbestuur geheel zal doen toekomen aan de priesteropleiding in ons bisdom.

MOTORENMIS OIRSBEEK

Naast Roepingenzondag vieren we in Oirsbeek ook de jaarlijkse Motorenmis met na afloop zegening van motoren op het plein bij de kerk. Zij krijgen in deze heilige Mis een speciale preek met een benzine luchtje eraan. 

NEOMIST IN ONS DEKENAAT

Kapelaan Joy Antony is als diaken-kapelaan actief in de parochies van de federatie Beek. Op donderdag 13 april ontvangt hij in India zijn priesterwijding. Daarna komt hij weer terug naar Nederland en zal op zondag 7 mei als neomist zijn eerste heilige Mis opdragen om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk te Beek. 

PAROCHIEBEDEVAART LOURDES IN SEPTEMBER 2023

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus! Het is nu nog mogelijk om “in te stappen”. 

DANK U WEL BAKKERIJ HAGEDOREN

Op Palmzondag 2 april j.l. hebben de communicantjes zich in de kerk van Oirsbeek aan ons voorgesteld. Ook hadden ze prachtige Palmpasenstokken gemaakt. De broodhaantjes bovenop de stokken waren gebakken door bakkerij Hagedoren uit Oirsbeek. Langs deze weg willen we de medewerkers van bakkerij Hagedoren heel erg bedanken. Heel fijn dat deze bakkerij de moeite neemt om broodhaantjes te bakken. De haan verwijst op de Palmpasenstok naar het passieverhaal, dat Petrus driemaal zegt dat hij Jezus niet kende, en daarna kraaide een haan; zoals Jezus het hem had voorspeld. We hopen dat bakkerij Hagedoren deze ‘bak-traditie’ nog lang blijft voortzetten.

MEI-MAAND

In de maand mei wordt de rozenkrans gebeden in Oirsbeek van maandag tot en met vrijdag om 19.00 uur in de kerk (bij slecht weer) of aan de Maria-grot.

Iedere donderdagavond vanaf mei vieren we de H. Mis aan de Mariakapel in Schinnen.